Tauron dostosował Elektrownię Wodną Lubachów do pracy w układzie Wirtualnej Elektrowni

12 grudnia 2019, 17:00 Alert

Inżynierowie Taurona opracowują Wirtualną elektrownię, w której rezerwowanie produkcji energii oparte jest o źródła odnawialne. Rozwiązanie to jest unikalne w skali kraju.

Elektrownia Wodna Lubachów. Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Elektrownia Wodna Lubachów. Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
– Mnogość źródeł wytwórczych pozwala, żeby one wzajemnie się rezerwowały zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii. Prace nad tym rozwiązaniem, zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą w przyszłości wykorzystać tę ideę na szerszą skalę. Wirtualna elektrownia pozwala na optymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. Tauron dostosował jedno ze swoich źródeł wytwórczych – Elektrownię Wodną Lubachów (uruchomioną w 1917r.) – do pracy w układzie Wirtualnej Elektrowni. Modernizacji poddano m.in. generatory oraz układy regulacji. W czerwcu 2019r. uruchomiono magazyn energii o mocy 500kW. Zastosowane rozwiązanie pozwala na elastyczność regulacyjną. Podstawowym celem platformy Wirtualna Elektrownia jest zarządzanie pracą OZE na potrzeby uczestników rynku energii, a zwłaszcza Uczestników Rynku Bilansującego.

Zakończenie prac projektowych i testów eksploatacyjnych planowane jest na grudzień 2020 roku, a od początku roku 2021 system Wirtualnej Elektrowni będzie działał już produkcyjnie. Planowane jest wówczas zarządzanie oraz zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym z systemu Wirtualnej Elektrowni źródłami energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej 375 MW i potencjale regulacyjnym 100 MW. Dzięki wdrożeniu tego innowacyjnego rozwiązania Tauron ma szansę zapoczątkować budowę nowej generacji usług dla rodzącego się sektora energetyki rozproszonej, gdzie źródło wytwórcze, czy też zdolności regulacyjne mogą być wykorzystywane również na potrzeby lokalnych społeczności, poprawy parametrów sieci, realizacji nowatorskich strategii biznesowych generujących zysk.

Zarządzanie to odbywać się będzie poprzez optymalne sterowanie wytwarzaniem i poborem energii czynnej we wszystkich rzeczywistych obiektach energetycznych przyłączonych do elektrowni wirtualnej, bez względu na ich geograficzną lokalizację i miejsce przyłączenia do sieci. Każdy właściciel źródła OZE w Polsce bez względu na jego moc, rodzaj i położenie geograficzne będzie mógł zgłosić chęć przyłączenia się do wirtualnej elektrowni. Od tego momentu energia wytworzona przez to źródło będzie zarządzana w systemie wirtualnej elektrowni. Dla właścicieli źródeł OZE przyłączonych do platformy wirtualnej elektrowni oznacza to możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści z tytułu wykorzystania ich zdolności regulacyjnych i wytwórczych przez Operatora Platformy do świadczenia dodatkowych usług na rzecz pozostałych Uczestników Rynku jak i klientów biznesowych zrzeszonych w ramach platformy.

Dodatkowy pakiet usług przewidziany jest dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w tym przypadku można mówić o sterowaniu pracą źródeł wytwórczych, magazynów energii oraz odbiorników sterowalnych np. budynków wyposażonych w systemy BEMS (Building Energy Management System) w celu optymalizacji rozpływów mocy, poprawy parametrów zasilania i jakości energii elektrycznej w rzeczywistej sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są urządzenia zintegrowane z platformą Wirtualnej Elektrowni, a nawet możliwość pracy poszczególnych źródeł na system wydzielony. W tym przypadku poza sterowaniem produkcją mocy i energii czynnej przewidujemy również możliwość zarządzania mocą bierną i poziomem napięć.

Tauron