Tauron blisko przejęcia elektrociepłownia EC Będzin

19 grudnia 2017, 06:00 Alert

EC Będzin SA poinformował w poniedziałek że prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej EC Będzin Sp z o.o., do której należy będzińska elektrociepłownia.

EC Będzin / fot. Wikimedia Commons

W listopadzie ubiegłego roku EC Będzin SA poinformował, że analizuje różne opcje strategiczne dla spółki zależnej EC Będzin Sp. z o.o. EC Będzin rozważała możliwość dokapitalizowania spółki zależnej lub jej sprzedaż. We wrześniu spółka zapowiedziała, że wybrani inwestorzy branżowi zostaną zaproszeni do przeprowadzenia due dilligence EC Będzin Sp. z o.o. Wówczas EC Będzin SA informowała też, że w ramach przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej, zarząd bierze pod uwagę wszystkie rozwiązania, w tym między innymi poszukiwanie inwestora branżowego oraz utrzymanie struktury właścicielskiej.

W poniedziałek EC Będzin SA zakomunikowała, że dokonała wyboru opcji strategicznej dla rozwoju swojej spółki zależnej i zdecydowała o sprzedaży jej udziałów wybranemu inwestorowi branżowemu jako najbardziej korzystną opcję dla spółki.
Spółka poinformowała również, że wybrał oferenta, z którym będzie prowadzić dalsze negocjacje w postępowaniu na sprzedaż 100 proc. udziałów spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. Jednocześnie zapowiedziała, że po tych negocjacjach zwróci się do Taurona Ciepło, który ma prawo pierwokupu udziałów spółki zależnej.

Przypominamy, że w 2014 roku EC Będzin przystąpiła do umowy o współpracy zawartej pomiędzy spółką Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech, spółką Energoutech 2 oraz Tauron Ciepło. Umowa ta przyznaje Tauronowi Ciepło prawo pierwokupu przedsiębiorstwa energetycznego bądź jego zorganizowanej części, należącego do EC Będzin w chwili zawarcia umowy. Prawo pierwokupu obowiązuje nie dłużej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy o współpracy.

Polska Agencja Prasowa/CIRE.pl