TAG: Tauron Ciepło

Największy dostawca ciepła na południu kraju planuje zmienić strategię transformacji. Tauron Ciepło produkuje 7300 teradżuli rocznie, dociera […]
Wydaje się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej bezpieczeństwo energetyczne ma pierwszeństwo przed dekarbonizacją. Jednak przedstawiciele […]
Tauron wybudował dwa największe w swojej historii indywidualne węzły cieplne. Wymienniki ciepła wraz z systemami układów pomiarowych zostały […]
W ciągu dwóch lat Tauron chce powiększyć swoją sieć ciepłowniczą i zwiększyć moc o 110 MW. Przyłączenia w ramach likwidacji […]
Największa spółka ciepłownicza na południu Polski pozostaje w Grupie Tauron. Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym scenariuszem […]
Tauron Polska Energia zakłada, że ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla mogą przekroczyć poziom 50 euro/t wobec ponad 43 euro/t obecnie […]
Tauron planuje podłączyć do sieci ciepłowniczej 22 MW mocy cieplnej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. W przybliżeniu odpowiada to […]
– PGNiG jest zainteresowany repolonizacją aktywów ciepłowniczych w Polsce i analizuje na bieżąco wszelkie okazje na rynku – […]
PGNiG podjęło decyzję, że do 30 listopada 2020 roku wydłuża wyłączność negocjacyjną na zakup 100 procent spółki Tauron Ciepło – […]
Tauron i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczną negocjacje w sprawie sprzedaży segmentu ciepłowniczego katowickiego koncernu […]
Tauron Ciepło podpisał umowę na budowę instalacji oczyszczania spalin dla swojego Zakładu Wytwarzania Tychy – poinformował ISBnews.
Tauron pozwala na badanie due diligence spółki Tauron Ciepło. Mogą je przeprowadzić firmy, od których otrzymał niewiążące oferty wstępne […]
Elektrobudowa i Tauron Ciepło nie zawarły ugody na czwartkowym posiedzeniu przed sądem w Katowicach – poinformowała Elektrobudowa w […]
Bank PKO BP wypłacił ok. 12,6 mln zł na rzecz Tauron Ciepło na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku, […]
Elektrobudowa otrzymała od banku PKO BP informację o złożeniu przez Tauron Ciepło żądania niezwłocznej zapłaty przez bank kwoty ok. 12,6 mln […]
Tauron Ciepło domaga się od Elektrobudowy obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji w latach 2013-2016 kontraktu na […]
Tauron ma już wyceny swoich aktywów ciepłowniczych i wydobywczych, prowadzi proces wyboru doradcy i wkrótce prześle teasery dla inwestorów […]
Operatorzy sieci ciepłowniczych przekonują, że odbiorcy w dużych miastach nie powinni martwić się o dostawy ciepła. Natomiast powody do […]
Tauron Ciepło rozpoczął rok 2018 zawarciem wielu znaczących umów przyłączeniowych. Do grona odbiorców spółki w najbliższych miesiącach […]
Spółka ciepłownicza Tauron Ciepło po raz drugi zorganizuje dzień otwarty dla potencjalnych wykonawców inwestycji i remontów oraz dostawców i […]
Tauron Ciepło wprowadził w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej system zdalnego odczytu liczników ciepła oraz system monitorowania węzłów […]
Według „Dziennika Gazety Prawnej” prowadzone są analizy zmian właścicielskich w Tauronie, PGE i PGNiG Termice.
EC Będzin SA poinformował w poniedziałek że prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej EC Będzin Sp z o.o., do której należy […]
Mazowsze przygotowuje uchwałę antysmogową – mówiła wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Mazowsze jest […]
Tauron planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Spółka przygotowuje się […]
Specjalne badanie diagnozujące stan płuc, materiały obrazujące szczegóły problemu niskiej emisji, maseczki dla mieszkańców w dniach […]
Tauron Ciepło oczekuje na decyzje klientów o rozpoczęciu dostaw ciepła. Gotowość spólki do sezonu grzewczego oznacza przygotowanie […]
(Polska Agencja Prasowa) Odpisy w segmencie wytwarzanie obniżą wynik netto grupy Tauron w I połowie 2016 r. o ok. 0,6 mld zł. Z kolei odpisy z […]
(CIRE.PL/Polska Agencja Prasowa) Poziom zanieczyszczenia powietrza w Sosnowcu, w szczególności w sezonie grzewczym, znacząco przekracza […]
(Polska Agencja Prasowa) Z początkiem września część pracowników firmy Tauron Ciepło przejdzie do nowej spółki serwisowej – […]
(Polska Agencja Prasowa) Co najmniej 37 łapówek na łączną kwotę 480 tys. zł przyjęła inspektor w spółce Tauron Ciepło, odpowiedzialna za […]
(Polska Agencja Prasowa) Latem br. 400 pracowników firmy Tauron Ciepło ma przejść do nowej spółki serwisowej. Zarząd tłumaczy planowaną […]
(Tauron) TAURON Ciepło przygotowuje się do inwestycji, która doprowadzi do ograniczenia niskiej emisji – jednego z największych problemów […]
Kotły są przystosowane do pracy zgodnie z potrzebami sieci ciepłowniczej i z powodzeniem mogą produkować ciepło dla mieszkańców konurbacji […]
(Tauron) TAURON Ciepło zakończył największą w historii województwa śląskiego modernizację systemu ciepłowniczego na terenie czterech gmin […]
(Tauron) TAURON Ciepło rozpoczął rok 2016 zawarciem wielu znaczących umów przyłączeniowych. Do grona klientów  spółki dołączy m.in.  […]
(Tauron) Rada nadzorcza TAURON Ciepło 29 stycznia dokonała zmian w zarządzie spółki. W rezultacie zarząd TAURON Ciepło będzie funkcjonował […]
(Tauron) 18 stycznia o godzinie 10.20 w Zakładzie Wytwarzania Tychy TAURON Ciepło została pomyślnie przeprowadzona pierwsza synchronizacja nowego […]
Tauron Ciepło zakończył budowę magistrali ciepłowniczej łączącej Siemianowice Śląskie i Katowice z siecią obsługiwaną przez […]
Zarząd TAURON Ciepło i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych podpisali 10 września Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego […]
(Tauron) TAURON Ciepło realizuje inwestycję o wartości około 55 milionów złotych w Zakładzie Wytwarzania Katowice. Buduje tam trzy kotły […]