Tauron zamyka sezon grzewczy

28 maja 2024, 12:00 Alert

Tauron ogłosił zakończenie sezonu grzewczego dla aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Sezon ten trwał 234 dni, podobnie jak poprzedni, a Tauron Ciepło wyprodukował ponad 7 milionów GJ energii cieplnej, dostarczając ją do ponad 800 tysięcy mieszkańców regionu.

Fot. Tauron
Fot. Tauron

– Od kilku lat nie wyznaczamy konkretnego terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu grzewczego. Nasi Odbiorcy sami decydują, kiedy ogrzewanie zostanie włączone lub wyłączone – wyjaśnia Marcin Staniszewski, prezes spółki Tauron Ciepło.

W sezonie 2023/2024 moc cieplna dostarczana przez Tauron wzrosła o 30 MWt dzięki nowym przyłączeniom budynków. W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji firma podłączyła 111 budynków, co daje łącznie 35 MWt ciepła z sieci, umożliwiając dodatkowo około 10 tysięcy mieszkań korzystanie z ciepła sieciowego.

Tauron zachęca do korzystania z ciepła sieciowego, przyczyniając się tym samym do stopniowej poprawy jakości życia w województwie śląskim.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Dostarcza ciepło do ponad 280 tysięcy gospodarstw domowych oraz obsługuje ponad 4000 klientów, ogrzewając ponad 10 000 budynków w aglomeracji. Poprzez swoje zakłady wytwórcze, w tym elektrociepłownie, Tauron Ciepło ma zainstalowaną łączną moc cieplną wynoszącą 1243 MW, a jego sieć ciepłownicza ma łączną długość 1100 km, docierając do ponad 5000 węzłów cieplnych.

Tauron / Mateusz Gibała

Tauron spodziewa się wzrostu nakładów na OZE w kolejnych kwartałach