Wójcik: Rozbudowa Elektrowni Jaworzno. Szansa na węgiel przyszłości

23 lipca 2018, 15:00 Energetyka
2Zdjęcie z placu budowy bloku węglowego 910MW w Jaworznie. Fot. Nowe Jaworzno Grupa Tauron
Zdjęcie z placu budowy bloku węglowego 910MW w Jaworznie. Fot. Nowe Jaworzno Grupa Tauron

Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji realizowanych w Polsce. Blok o sprawności 45,9 procent netto, budowany w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne, z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV przyłączoną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie – pisze Teresa Wójcik redaktor portalu BiznesAlert.pl.

Tauron Polska Energia oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uzyskały całkiem niedawno, bo 17 lipca tego roku bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację, która umożliwi zaangażowanie PFR w finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie do kwoty 880 mln zł.

Współpraca finansowa z PFR wsparciem dla strategii Taurona

Dzięki tej decyzji spełniony został istotny warunek przystąpienia Polskiego Funduszu Rozwoju do dalszej realizacji inwestycji, niezbędnej dla polskiego rynku energii. Koncentracja polegać będzie na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez finansowych partnerów: Tauron i dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych zarządzane przez PFR. Przedsiębiorca będzie prowadził działalność w oparciu o istniejącą spółkę – Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki ich zaangażowania w realizację budowy bloku Tauron podpisał z PFR 28 marca br. Ustalono, że oba Fundusze mają łącznie zainwestować w to przedsięwzięcie do 880 mln zł. Co ma stanowić ok. 14 proc. kapitału zakładowego NJGT na dzień oddania bloku do eksploatacji. Udział Taurona – co najmniej 50 proc. + 1 udział. Zawarcie tych umów z Funduszami to istotny element realizacji tej części strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, która obejmuje budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Filip Grzegorczyk prezes zarządu Tauron Polska Energia podkreślił, że ten blok, to flagowa inwestycja Grupy Tauron, a jej zaawansowanie przekroczyło już 70 proc. Realizowana jest zgodnie z harmonogramem oraz budżetem i z dbałością o wysokie standardy inżynieryjne i ekologiczne

Tauron. Elektrownia Jaworzno

Wymagająca inwestycja

Blok w Jaworznie ma zostać przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 roku Prace są zaawansowane, w styczniu br. wykonano montaż wirnika części niskoprężnej turbiny, centrowanie turbiny i generatora.

W lutym tego roku Tauron Wytwarzanie porozumiał się z głównym wykonawcą konsorcjum Rafako–Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworznio III. Podpisany został aneks przewidujący m.in. ten termin jako ostateczny oraz przystosowanie bloku pod wymagania konkluzji BAT. Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce. Tego typu projektom, z natury rzeczy, towarzyszą liczne wyzwania, a także zmiany, co do kolejnych wariantów koncepcji. Tu muszę cofnąć się o 10 lat: prace studialne i koncepcyjne projektu na blok 910 MW w Jaworznie rozpoczęły się w 2008 roku Faza tych prac trwała 2 lata, ale start realizacji projektu nastąpił dopiero w 2014 roku – dokładnie uroczysta inauguracja odbyła się 18 września 2016 roku.

Blok o sprawności 45,9 proc. netto budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV przyłączoną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Blok i kocioł przewidziane są do pracy kondensacyjnej z maksymalnym czasem wykorzystania ale jednocześnie z możliwością dużej elastyczności pracy zgodnie z wymaganiami operatora systemu.

Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy Tauron. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

Tauron. Elektrownia Jaworzno

Czysta technologia węglowa

Nowy blok energetyczny w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie, przy znacznie ograniczonej emisji CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych. W porównaniu do istniejących jednostek sprawność nowego bloku będzie wyższa o 33 procent, emisje SO2 i NOx będą niższe o ponad 50 procent, a emisja CO2 niższa o niemal 30 procent, emisje SO2 i NOx zostaną zredukowane o ponad 80 procent, natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około 31 procent

Nowy blok będzie więc spełniał restrykcyjne normy z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów emisyjnych. Po zakończeniu inwestycji, ze względu na duży wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70 i 80 ubiegłego wieku, do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

Jeden z najważniejszych etapów budowy bloku 910 MW

Bardzo ważna próba ciśnieniowa kotła nowego bloku pomyślnie zakończyła się 24.04. br. Tego dnia także zaawansowanie budowy bloku przekroczyło 60 proc. Zakończona próba wodna, potwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego, to jak podkreślił wiceminister Grzegorz Tobiszowski jeden z najważniejszych etapów realizacji inwestycji. Podczas próby kocioł został napełniony wodą i sprawdzony pod względem szczelności przy ciśnieniu wynoszącym 561 bar (ok. 56,1 MPa). W jej trakcie zużyto 984 m sześc. wody zdemineralizowanej (1,5 objętości basenu sportowego), która była podgrzana do temperatury około 50 stopni C. Dodatkowo, w celu utrzymania temperatury w budynku kotłowni, zainstalowano 10 nagrzewnic spalinowych o mocy 250kW. Kocioł ma wysokość 118 metrów i utrzymuje parametry ciśnieniowe o łącznej masie ponad 7 tys. ton.

– Nasz kocioł jest nie tylko jednym z największych kotłów w technologiach nadkrytycznych w Europie. Wyróżnia go najwyższa, z dotąd osiąganych, sprawność. Warto też podkreślić, że zaprojektowali go polscy inżynierowie i wykonała polska firma – stwierdziła Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu Rafako. Będzie współpracował z turbiną i generatorem wyprodukowanymi przez Siemensa dla bloku 910 MW.

Jak mi powiedziano na konferencji prasowej tego dnia w Elektrowni Jaworzno III, kolejne kamienie milowe budowy to bedą: zakończenie montażu rurociągów systemu pary i wody zasilającej, dostawa urządzeń głównego systemu automatyki (DCS), a także wykonanie mostu skośnego nawęglania. Ten blok o mocy 910 MW będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. Potwierdzającą, że wysokosprawne i niskoemisyjne elektrownie, wykorzystujące najnowocześniejsze technologie mogą odgrywać istotną rolę w systemie elektroenergetycznym Polski – zapewnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. Będzie też jednym z najważniejszych obiektów systemu generowania energii elektrycznej w Polsce i jednym z gwarantujących niezawodność tego systemu.

Na maszynowni na poziomie 17,00 m zlokalizowana będzie turbina kondensacyjna na parametry nadkrytyczne o reakcyjnej konstrukcji układu przepływowego. Turbina będzie się składać z:

  •  jednej jednoprzepływowej części wysokoprężnej (WP);
  • jednej dwuprzepływowej części średnioprężnej (SP);
  • trzech dwuprzepływowych części niskoprężnych
  • Turbina i generator produkcji Siemensa, wysokość: 43,1 m. moc generatora: 910 MW, długość turbozespołu: 55,5 m, obroty turbiny: 3000 obr./min.