Tauron i Rafako cofają roszczenia. Zawieszenie broni w wojnie o Jaworzno

7 lutego 2023, 16:45 Alert

Jest szansa na porozumienie Taurona i Rafako w sporze o problemy nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno.

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

– Tauron i Rafako ustaliły podczas mediacji przed Prokuratorią Generalną, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca 2023 roku. Do tego dnia firmy planują podpisać ugodę, w której Strony zamierzają ustalić harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW, a także metodę dokonania rozliczeń – podaje Tauron. – Tauron i Rafako do 28 lutego zobowiązały się nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami czy wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi.

Spór dotyczy usterek nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno. Tauron uważa, że Rafako źle go wykonał, a ta druga firma, iż został opalony niewłaściwym paliwem. Tauron domagał się 1,3 mld zł a Rafako – 1,4 mld. Ta druga firma jest zagrożona bankructwem.

Tauron/Wojciech Jakóbik

RAPORT: Saga Jaworzna może zakończyć się nacjonalizacją Rafako