Tauron liczy na Plan Junckera

10 listopada 2016, 15:30 Energetyka
linie linia energetyczna Tauron
fot. Tauron

– Okres od stycznia o września tego roku był dla nas czasem ciężkiej i wytężonej pracy. Kluczowe dla nas będzie zrealizowanie programu efektywności, który pozwoli nam osiągnąć fundamentalny cel naszej strategii na lata 2016 – 2025, a więc stabilność finansową – podkreślił prezes Grupy Tauron Remigiusz Nowakowski podczas konferencji wynikowej za trzeci kwartał.

Podkreślił, że jego spółka planuje emisje obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł, obejmowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera na inwestycje w segmencie dystrybucji. Jak podkreślił prezes, Tauron może być pierwszą lub jednym pierwszych spółek, które może być beneficjentem Planu Junckera.

Kluczowe wydarzenia w trzech kwartałach tego roku

  • W styczniu Elektrociepłownia Stalowa Wola odstępuje od umowy z Abener Energia – generalnym wykonawcą bloku gazowo – parowego w Stalowej Woli. Przyczynami takiej decyzji było naruszenie harmonogramu i istotnych warunków technicznych kontraktów.
  • W marcu przyjęto program efektywności na lata 2016 – 2019 o łącznej oczekiwanej wartości 1,3 mld zł. Realizacja programu pozwoli na zwiększenie EBITDA. Grupy o ok. 400 mln zł. W 2018 roku.
  • W marcu dało się porozumieć z obligatariuszami, które podwyższa dopuszczany poziom wskaźnika do wartości 3,5x. Zastaliśmy spółkę w której realnym było przekroczenie wskaźnika poziomu zadłużenia 3.0x. w 2016 roku. Udało się nam tego uniknąć.
  • W kwietniu zarząd przyjął nowy model biznesowy i przejść na zaradzanie procesowe. Kolejnym kluczowym działaniem było uruchomienie w okresie kwiecień – czerwiec, dwóch ścian w zakładzie górniczym Brzeszcze o łącznych zasobach w wysokości 1 mln ton.
  • W lipcu podjęto decyzje o utworzeniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wiatrowych i konwencjonalnych na łączną kwotę 0,7 mld zł, co wynikało ze zmieniających się warunków rynkowych.
  • W lipcu Grupa podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu budowy bloku gazowo – parowego w Elektrowni Blachownia. To jedna z kluczowych decyzji wynikająca z przeglądu inwestycji, które podjęła spółka na początku tego roku.
  • We wrześniu Grupa Tauron przyjęła strategię na lata 2016 -2025. Ta strategia to mapa drogowa spółki, która zawiera najważniejszy zbiór celów, które wyznaczają nasze działania najbliższe lata, tak, aby uzyskać stabilność finansową i wykreować możliwość dalszego rozwoju. Jedną z kluczowych efektów tej strategii była decyzja o wstrzymaniu o budowie bloku parowo – gazowego w Łągiszy.
  • W październiku udało się zawrzeć porozumienie z głównym partnerem w tym projekcie, a więc PGNiG, w sprawie warunków dalszej realizacji projektu budowy bloku parowo – gazowego w Stalowej Woli. To porozumienie pozwala na wytyczenie realnej perspektywy dla dokończenia tego projektu i poprawić warunki jej realizacji.

Rośnie wydobycie węgla

– To co jest najważniejsze w trzecim kwartale tego roku, to widoczny wzrost w produkcji węgla handlowego o 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Nie ujmując w tym programie Nowych Brzeszcz jest to 8 proc. Największy progres odnotowano między drugim a trzecim kwartałem, kiedy wzrost sięgnął 36 proc. To widoczne jest także w wynikach EBITDA segmentu wydobycie za trzeci kwartał. Osiągnęliśmy także wzrost sprzedaży na poziomie 6 proc. – podkreślił prezes Tauronu.

– Segment wydobycie w trzecim kwartale przedstawia się bardzo dobrze. To jeszcze nie jest to, co chcemy osiągnąć, ale widzimy wyraźnie, że wzrost efektywności wydobycia dyscyplina kosztowa powodują, że jest możliwość generowania nawet przy niekorzystnych warunkach rynkowych dodatkowego wyniku EBITDA. Wynik spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron to 10 mln zł na plusie. Na wynik tego segmentu wpływ miały ceny miału, które były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Patrząc na ten segment warto zwrócić uwagę na październik, kiedy wydobycie jest większe zarówno w Brzeszczach jak i w spółce Tauron Wydobycie. Pokazujemy, że pod względnym wielkości, że ten wskaźniki co coraz lepsze i utrzymujemy pozytywny trend w tym zakresie – powiedział Nowakowski.

– Spodziewamy się, że 2017 rok może być nieco trudniejszy dla segmentu wytwarzanie. Nie wiemy jak się ułożą ceny na aukcjach. Na dziś rynek świadectw pochodzenia energii wygląda nie nalepianej. Nie widać także przesłanek, że będzie lepszy. Będą wyższe koszty CO2 i presja na wzrost cen węgla – powiedział wiceprezes Marek Wadowski. – Przyszły rok będzie pierwszym rokiem realizacji strategii. Inicjatywy zawarte w strategii, które wdrażamy, powinny nam pomóc – powiedział wiceprezes.

Tauron chce skorzystać z Planu Junckera

Tauron podkreślił także, że pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego grupy. Rozważana jest m. in. emisja obligacji podporządkowanych o wartości ok. 800 mln zł obejmowanych przez EBI i wydłużenie okresu zapadalności długu. – Podejmujemy działania, które pozwolą utrzymać stabilność finansową. Rozważamy emisję obligacji podporządkowanych, które nie są elementem wskaźnika dług netto/EBITDA. Rozważamy możliwość wydłużenia zapadalności długu (teraz zapadalność przypada głównie na lata 2019-20), rozważamy też działania w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym, w tym zarządzanie zapasem, czy faktoring”- powiedział wiceprezes Taurona Marek Wadowski.

Prezes Remigiusz Nowakowski wyjaśnił, że planowana jest emisja obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł, obejmowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera na inwestycje w segmencie dystrybucji. Prezes podkreślił, że spółka może być pierwszą lub jedną z pierwszych spółek, która będzie beneficjentem tego programu. – Mówiąc o obligacjach hybrydowych mamy na myśli obligacje podporządkowane, niezwiązane z udziałem w zyskach, czy dywidendzie. To jest dług podporządkowany pod finansowanie senioralne, czyli w sytuacji egzekucji, upadłości, te obligacje są zaspokajane w ostatniej kolejności, po obligacjach senioralnych – wyjaśnił wiceprezes Marek Wadowski.

Spółka ustala z EBI ostateczne warunki Zapadalność ma być długa, a koszty finansowania mają być nieco wyższe, dlatego, że jak tłumaczył Wadowski, z punktu widzenie obligatariusza ryzyko jest wyższe. Obligacje będą denominowane w euro. Wartość emisji to 190 mln euro. Wiceprezes poinformował, że zapadalność wynieść ma powyżej 15 lat.

Tauron poszukuje partnerów dla inwestycji w Jaworznie

– Tauron rozpoczął rozmowy z potencjalnymi inwestorami dla Jaworzna – poinformował z kolei wiceprezes spółki Jarosław Broda. – Postępują prace związane z wydzieleniem Jaworzna do spółki. Zakończą się w pierwszym półroczu przyszłego roku, bliżej pierwszego kwartału – powiedział Broda. Rozpoczęto także rozmowy z potencjalni inwestorami

Prezes Tauronu Remigiusz Nowakowski poinformował także , że do końca tego kwartału spółka chciałaby ustalić warunki i ramy wyboru partnerów. – W pierwszym kwartale 2017 roku chcemy ruszyć na rynek, by do końca pierwszego półrocza mieć partnera, którego będziemy chcieli angażować – powiedział Nowakowski. Dodał także, że spółka chciałaby zaangażować inwestorów z polskim kapitałem.

Tauron w strategii opublikowanej na początku września poinformował, że zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Obecnie stan realizacji inwestycji wynosi 27 proc. Jej zakończenie wyznaczono n 2019 rok.

Polska Agencja Prasowa/BiznesAlert.pl