Tauron ogranicza pracę kopalni i elektrowni

14 maja 2020, 11:30 Alert
Tauron konferencja maj
Fot. Bartłomiej Sawicki

Tauron, jedna z największych grup elektroenergetycznych w Polsce ogranicza czas pracy w kopalniach i segmencie wytwarzanie. To efekt pandemii koronawirusa. Tauron Wytwarzanie podpisał umowę o redukcji do lipca wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia. Wcześniej podobną umowę podpisano ze związkowcami Tauron Wydobycie.

Działalność i czas pracy  w dobie pandemii

Prezes Taurona Filip Grzegorczyk powiedział podczas konferencji wynikowej, że wszystkie spółki Grupy kontynuują działalność i żadna nie zawiesiła swojej pracy. Prezes przekazał, że zawarte zostało porozumienie z pracownikami segmentu wydobycie (Tauron Wydobycie) i wytwarzanie. Dotyczy ono ograniczenia czasu pracy, co wynika ze spadku zapotrzebowania na węgiel i energię elektryczną.

– Od maja do lipca pracownicy Tauron Wydobycie będą pracować cztery dni w tygodniu, a wynagrodzenie zostanie obniżone o 20 procent. Zawarliśmy także porozumienie z pracownikami segmentu wytwarzanie. Czas pracy zostanie obniżony do 90 procent, a wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie – powiedział prezes Grzegorczyk.

Dodał, że te porozumienia pozwolą na sięgnięcie po środki tarczy antykryzysowej, rządowego programu pomocy przedsiębiorstwom. Prezes zaznaczył, że ograniczenie czasu pracy w kopalniach spowoduje spadek wydobycia węgla w tym roku.

Bartłomiej Sawicki

Tauron inwestuje w infrastrukturę elektrowni wodnych