Tauron oszczędza dzięki programowi dobrowolnych odejść

30 czerwca 2016, 13:45 Alert
tauron
fot. Maciej Dorosiński

(Tauron)

Reorganizacji obszaru usług serwisowych w Grupie Tauron, na obecnym etapie, nie zakłada wydzielenia pracowników obszaru nawęglania i odpopielania z Taurona Wytwarzanie do spółki serwisowej z Grupy – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski odpowiadając na zapytanie posła Pawła Bańkowskiego.

Poseł Bańkowski zwrócił do ministra Tchórzewskiego z zapytaniem w związku prośbą pracowników Taurona Wytwarzanie, którzy wyrazili swoje obawy co do planów przeniesienie do zewnętrznej spółki serwisowej osób zatrudnionych w działach nawęglania i odpopielania wszystkich oddziałów spółki.

Jak czytamy w odpowiedzi ministra reorganizacji obszaru usług serwisowych w Grupie Tauron na obecnym etapie, nie zakłada wydzielenia pracowników obszaru nawęglania i odpopielania ze spółki Tauron Wytwarzanie do spółki serwisowej z Grupy. Jak podkreśla minister odstąpienie od tego pomysłu było efektem dialogu ze stroną społeczną i zostało potwierdzone na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Taurona Wytwarzanie 17 maja br.

Poseł zapytał ministra również o szczegóły przyjętego w Grupie programu poprawy efektywności, który w Tauronie Wytwarzanie ma przynieść oszczędnościowa na kwocie 367 mln zł, a także o plany restrukturyzacji zatrudnienia w spółce.
Jak wyjaśnia szef resortu energii, powołując się informacje otrzymane od Taurona, w 2016 r. w ramach inicjatyw oszczędnościowych w obszarze wytwarzania, założono restrukturyzację zatrudnienia na poziomie 86 osób. W związku z tym w Tauronie Wytwarzanie został uruchomiony i jest realizowany Program Dobrowolnych Odejść. Według relacji ministra, dotychczas na udział w PDO zdecydowało się 59 pracowników z czego 36 osób zatrudnionych było na stanowiskach robotniczych, a 23 osoby na stanowiskach nierobotniczych W związku z rozwiązaniem stosunku pracy 19 osób spełniło warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego,a 21 osób nabyło uprawnienia do emerytury.

Jak informuje minister Tchórzewski Tauron Wytwarzanie założył w tym obszarze oszczędności na poziomie 28 mln zł, w latach 2016-2018.