Tauron chce zwiększyć wytwarzanie z OZE. Planuje przejęcia

5 kwietnia 2019, 10:15 Alert

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, Odnawialne źródła produkują obecnie jedynie ok. 5 proc. energii elektrycznej wytwarzanej ogółem w grupie Tauron. Zwiększenie potencjału wytwórczego w energetyce odnawialnej, a więc i zwiększenie produkcji zielonej energii, może zapewnić finalizacja przejęć, które analizuje państwowy koncern energetyczny.

Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron
Farma wiatrowa Taurona w Zagórzu. Fot. Tauron
Odnawialne źródła w grupie Tauron w 2018 roku odnotowały wyraźnie niższą produkcję energii w stosunku do generacji wypracowanej w roku 2017. Informując wczoraj o wynikach finansowych za 2018 rok, Tauron przekazał, że należące do niego odnawialne źródła energii wyprodukowały w ubiegłym roku łącznie 0,97 TWh energii elektrycznej, czyli o 25 proc. mniej niż w roku 2017, kiedy wytworzono 1,3 TWh.

Wyłącznie w ostatnim kwartale 2018 r. Tauron wyprodukował 0,28 TWh w stosunku do 0,36 TWh zielonej energii wytworzonej w ostatnim kwartale 2017 r. W 2018 r. Tauron uzyskał za wytworzoną energię odnawialną zielone certyfikaty odpowiadające produkcji 743 113 MWh, z tego za energię wytworzoną z wiatru 56 proc., za energię z biomasy 33 proc., a za energię wyprodukowaną z elektrowni wodnych 11 proc.

Ubiegłoroczna produkcja energii odnawialnej na poziomie 0,97 TWh stanowiła jedynie 5 proc. całkowitej generacji w grupie Tauron. Rok wcześniej udział energii odnawialnej w miksie wytwórczym Taurona wynosił 7 proc. W ubiegłym roku Tauron wytworzył ogółem 16,21 TWh energii elektrycznej, zmniejszając generację o 12 proc. w stosunku do roku 2017, kiedy wytworzono 18,41 TWh. Produkcją energii odnawialnej w grupie Tauron zajmuje się spółka Tauron Ekoenergia, która eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW.

Na aktywa wiatrowe spółki Tauron Ekoenergia składają się farmy Zagórze w woj. zachodniopomorskim (30 MW), Wicko w woj. pomorskim (40 MW), Marszewo w woj. zachodniopomorskim (100 MW) oraz Lipniki w woj. opolskim (30,75 MW). Energię odnawialną w grupie Tauron produkują jeszcze instalacje biomasowe. Od uruchomienia przez Tauron produkcji energii w ostatniej nowej instalacji OZE minęło już kilka lat, jednak teraz pojawia się szansa na zwiększenie zainstalowanego potencjału Taurona w następstwie sfinalizowania analizowanych przejęć istniejących instalacji. Tauron analizuje m.in. przejęcie działających w systemie zielonych certyfikatów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 180 MW, których właścicielem jest spółka in.ventus.

Ta sama spółka, będąc kontrahentem grupy w zakresie sprzedaży zielonych certyfikatów, złożyła powództwo wobec Taurona w związku z wypowiedzeniem zawartych w 2008 roku umów na zakup praw majątkowych. Farmy wiatrowe, które od in.ventus może przejąć Tauron, są zlokalizowane w województwach kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim i obejmują 82 turbiny. Jak mówił w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl podczas odbywającej się w ubiegłym miesiącu we Wrocławiu konferencji „Energy Industry Mixer” prezes spółki Tauron Ekoenergia, Roman Gabrowski, projekt przejęcia wiatraków od in.ventus ma być na etapie audytów, w tym dotyczących stanu technicznego infrastruktury.

Prezes Tauron Ekoenergia dodał, że jego spółka analizuje przejęcia także innych instalacji wiatrowych, a ponadto fotowoltaicznych. – Inwestorzy, którzy są w posiadaniu tych farm, wycofują się tych biznesów, natomiast dla nas jest to otwarta ścieżka i prowadzimy rozmowy – mówił Roman Gabrowski, zaznaczając, że chodzi m.in. o projekty wiatrowe o mocy 48 MW, a nawet liczący 100 MW. – Zobaczymy, na ile są to ciekawe projekty. To wszystko musi się biznesowo komponować. Jesteśmy na razie w fazie analiz – poinformował prezes Gabrowski.

Niedawno Grupa Tauron informowała o zmniejszeniu planowanych inwestycji w tym roku o 1,4 mld złotych wobec potrzeb zgłoszonych wcześniej przez swoje spółki. W ubiegłym roku nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 3,7 mld zł i były wyższe o 6 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2017 r. (3,5 mld zł). W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex w 2018 roku wyniósł 2 mld zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (1,1 mld zł) oraz budowę nowych przyłączy (676 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (1,3 mld zł) były przeznaczone głównie na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Gramwzielone.pl