Po Tauronie także Azoty wypowiadają umowy Polskiej Grupie Górniczej

29 grudnia 2020, 17:00 Alert
Węgiel Flickr
Węgiel. Fot. Flickr

Polska Agencja Prasowa informuje, że Grupa Azoty wypowiedziała umowy o sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą. To kolejna spółka po Tauronie, która spiera się o warunki takich kontraktów.

– Pomimo wypowiedzenia umów, emitent wyraża intencję kontynuowania długoterminowej współpracy na wspólnie określonych, nowych warunkach, dostosowanych do potrzeb ilościowych zużycia węgla przez odbiorców i bieżących warunków rynkowych – podały Azoty cytowane przez PAP. Przedmiotem umów jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń PGG, przeznaczonego do zużycia u spółek z Grupy Azoty.

Azoty podały, że ograniczenie odbiorów węgla od 2022 r. związane jest ze zmianą systemu produkcji ciepła i energii z miału energetycznego na system zasilany innym paliwem, planowanymi inwestycjami w elektrociepłowniach ukierunkowanych na zmianę paliwa i poprawę ich sprawności oraz poprawą efektywności energetycznej w procesach technologicznych skutkujących mniejszym zużyciem ciepła.

Wcześniej podobną umowę z PGG wypowiedział Tauron. Spółki te zadeklarowały jednak wolę polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Polska Agencja Prasowa/Wojciech Jakóbik

Tauron i PGG rozmawiają o dostawach węgla pomimo sporu