Tauron bliżej środków z tarczy antykryzysowej

22 maja 2020, 17:00 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron Dystrybucja i Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały porozumienie ze stroną społeczną, które pozwoli na rozwiązanie rezerw w wysokości 350 mln zł. Takie umowy pozwalają sięgnąć po środki z tarczy antykryzysowej. 

Komentarz zarządu

– Pomimo napięć, jakie na rynkach wywołuje pandemia, Tauron zachowuje stabilność finansową. Na poprawę sytuacji firmy wpływa efektywny dialog ze stroną społeczną – podsumowuje Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Cieszę się, że zarówno kierownictwo spółek, jak i strona społeczna wykazały się dojrzałością, która pozwoliła na wypracowanie wartościowego konsensusu – dodaje prezes Taurona.

Zarządy Tauron Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia o zmianie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez byłych pracowników tych spółek. Na podstawie tych zmian zarządy będą mogły podjąć decyzje o rozwiązaniu rezerw w wysokości 350 mln zł, które były utworzone na ten cel.

Pozytywny wpływ rozwiązania rezerw na wynik EBITDA Grupy Tauron zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po pierwszym półroczu 2020 roku. Zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu do rejestru zakładowych układów pracy, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Nie są to pierwsze porozumienia ze stroną społeczną

W kwietniu Tauron Wydobycie podpisał już ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego obniżono wymiar czasu pracy o 20 procent. W okresie od maja do lipca pracownicy tego segmentu będą pracowali przez cztery dni w tygodniu. Podobny kompromis udało się osiągnąć w Tauron Wytwarzanie. W przypadku tej spółki wymiar czasu pracy i uposażenie został zredukowany o 10 procent.

Spółki Grupy Tauron będą mogły w ten sposób ubiegać się o środki na ratowanie miejsc pracy, pochodzące z rządowej tarczy antykryzysowej.

– Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie, a otwarty konsekwentny dialog ze stroną społeczną przynosi wymierne efekty korzystnie wpływające na kondycję finansową Grupy – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia – Jest to szczególnie istotne w sytuacji turbulencji gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa. Szacujemy, że rozwiązanie rezerw pozwoli na obniżenie wartości tego wskaźnika o ok. 0,4 pod koniec pierwszego półrocza 2020 oku – dodaje wiceprezes Tauron.

Tauron/BiznesAlert.pl

Tauron instaluje inteligentne liczniki energii elektrycznej