Tauron przedstawi zaktualizowaną strategię w pierwszym kwartale przyszłego roku

22 grudnia 2021, 16:30 Alert
fot. Tauron
fot. Tauron

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Tauron przedstawi zaktualizowaną strategię wpisującą się w dwa rządowe programy dotyczące górnictwa i energetyki – zapowiedział wiceprezes koncernu Jerzy Topolski. Grupa zamierza rozwijać odnawialne, ale i bardziej stabilne źródła energii.

Zaktualizowana strategia Taurona

Wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem przypomniał, że zgodnie z dotychczasową strategią tzw. zielonego zwrotu, w roku 2030 roku w strukturze wytwarzania energii Grupy ma być 66 procent aktywów nisko- i zeroemisyjnych (ok. 3 gigawatów mocy), zaś pozostałe aktywa (w tym węglowe) będą dysponowały mocą niespełna 2 GW. – Tak mówiła poprzednia strategia. Natomiast nowa strategia, nad którą pracujemy, musi się wpisać w dwa programy rządowe, które są realizowane, które bardzo wspieramy i w których uczestniczymy: to transformacja sektora wydobywczego i transformacja sektora wytwarzania energii elektrycznej, opartego na węglu kamiennym i brunatnym – powiedział wiceprezes Taurona podczas środowego spotkania w Łaziskach Górnych sejmowej podkomisji stałej ds. transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu.

– Stąd konieczność zmiany strategii. Pewne elementy tego miksu się zmienią, ale (…) w naszej strategii chcemy się wpisać i realizować to, aby w miejsce powstawania zielonego zwrotu, czyli nowych mocy opartych o wiatr, o słońce, również nie zapomnieć o konieczności stabilnych źródeł energii elektrycznej, źródeł regulacyjnych – i w tym obszarze będziemy się rozwijać, wykorzystując bogatą infrastrukturę, która dzisiaj jest zlokalizowana szczególnie na Śląsku – dodał Topolski, wskazując, iż Tauron idzie w kierunku nowych projektów.

Wśród rozważanych przez Tauron przedsięwzięć inwestycyjnych jest m.in. budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza o mocy 400-500 MW elektrycznych i 250 MW cieplnych. To obecnie najbardziej zaawansowany tego typu projekt, jednak jego realizację Grupa uzależnia od uzyskania wsparcia w ramach rynku mocy. Wśród „rozwijanych koncepcji inwestycyjnych” Topolski wymienił w swojej prezentacji m.in. wykonanie studiów wykonalności dla potencjalnych bloków parowo-gazowych o mocy ok. 700 MW w elektrowniach Jaworzno, Łaziska i Siersza, dostosowanych do współspalania wodoru. Studia wykonalności mają określić i ocenić potencjał, wykonalność i opłacalność takich inwestycji.

Kolejny kierunek, którym zamierza podążać Tauron, to dekarbonizacja ciepłownictwa. M.in. analizowana będzie możliwość zastąpienia jednostek węglowych aktywami gazowymi, odnawialnymi źródłami ciepła lub paliwami alternatywnymi. Analizy mają dotyczyć bloku o mocy 400-500 MW w Katowicach, a także potencjalnych inwestycji w Tychach, Bielsku-Białej i lokalnych kotłowniach. – Trwają prace koncepcyjne i analizy ekonomiczne – podał wiceprezes w prezentacji.

– Tak będziemy budować naszą strategię, aby docelowo, do roku 2050, te jednostki (ciepłownicze – PAP) pracowały w oparciu o paliwo wodorowe – zadeklarował Topolski.
Tauron rozważa również własny tzw. development farm fotowoltaicznych na gruntach poprzemysłowych oraz potencjalne wykorzystanie w tym celu gruntów we wszystkich obecnych lokalizacjach elektrowni węglowych. Grupa uruchomiła już farmę fotowoltaiczną na poprzemysłowym terenie w Jaworznie, a wkrótce rozpocznie budowę kolejnej, o mocy 40 MW, w Mysłowicach. Tauron zamierza też kontynuować liczne projekty badawczo-rozwojowe, w tym wodorowe – m.in. pod kątem przyszłego zasilania wodorem transportu miejskiego w śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński