Dziesiąta spółdzielnia energetyczyna dołączyła do sieci Tauronu

28 listopada 2023, 15:45 Alert

Spółdzielnie energetyczne, mają zapewnić tańszą energię pochodzącą z OZE, skierowaną do jej członków. Do sieci Taurona dołączyła dziesiąta spółdzielnia

Mapa spółdzielni energetycznych Tauronu. Fot. Tauron

W ramach sieci Tauronu funkcjonuje dziesięć spółdzielni energetycznych. Ich celem jest produkcja energii na użytek własny i na sprzedaż. Częścią spółdzielni mogą być i odbiorcy i producenci energii podchodzącej z źródeł odnawialnych. Tym samym mogą do nich należeć gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu lokalnego itp.

– Efektywnie funkcjonujące spółdzielnie umożliwiają obniżenie kosztów zakupu energii dla jej członków, wyższe przychody dla jej wytwórców oraz wzrost bezpośredniego wykorzystania zielonej energii na terenach na jakich funkcjonują – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauronu.

Tauron dysponuje infrastrukturą dystrybucyjną, która może być wykorzystywana przez spółdzielnie podłączone do sieci firmy. Spółdzielniami energetycznymi mogą być gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, niezależnie od liczby członków. Warunkiem jest by 70 procent zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywało OZE. Jednocześnie łączna moc nie może być wyższa niż 10 MW. Należy zarejestrować spółdzielnię w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Obecnie w Polsce zarejestrowano 21 spółdzielni, najwięcej, pięć, funkcjonuje ich w Małopolsce.

W przypadku energii wyprodukowanej w takiej formule i pochodzącej z OZE, oraz wykorzystanej na własny użytek nie pobiera się opłaty OZE, mocowej ani kogeneracyjnej.

Najnowsza spółdzielnia energetyczna podłączona do sieci Tauron znajduje się w gminie Lądek-Zdrój.

Tauron / Marcin Karwowski

Stachura: OZE bez atomu ani rusz