Tauron chce dać drugie życie odpadom z kopalń i elektrowni

30 października 2019, 18:15 Alert

Efektem ubocznym działań spółek Grupy TAURON jest 4,4 mln ton popiołów, żużli, gipsów oraz skały płonnej. Pozostałości procesu technologicznego udaje się ponownie wprowadzić na rynek, jako produkty do zastosowania m in. w budownictwie. W ten sposób w firmie działa Gospodarka Obiegu Zamkniętego. Materiały wytwarzane przez energetykę oraz górnictwo podlegają tym samym procedurom i normom, jakim podlegają wyroby budowlane stosowane w Polsce.

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

– Prawie w 100 proc. wykorzystujemy odpady jako materiały i surowce, bo staramy się być jak najbardziej racjonalni i efektywni w wykorzystaniu zasobów. Niesie to ze sobą korzyści środowiskowe i ekonomiczne. Od 2018 roku działa spółka Bioeko Grupa TAURON odpowiedzialna za zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia wytworzonych w całej Grupie – podkreśla Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Ponad 40 proc. wytworzonych materiałów jest wykorzystywanych jako produkty w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i rolnictwie. Reszta znajduje swoje zastosowanie w rekultywacji, makroniwelacji i wypełnianiu pustek poeksploatacyjnych w górnictwie.

TAURON Wytwarzanie w 2019 roku wprowadził na rynek, jako produkty uboczne aż 92 proc. popiołów i żużli energetycznych pochodzących z sześciu elektrowni systemowych. Wykorzystywane są one w budownictwie, drogownictwie, górnictwie, rolnictwie. Pozostałe 8 proc. odpadów również podlega wykorzystaniu gospodarczemu. Ponadto całość odpadów TAURON Ciepło tj. 300 tys. ton popiołów, popiołów fluidalnych i żużli jest także wykorzystywanych gospodarczo.

Jak przekształcane są odpady?

Gips, pochodzący z instalacji mokrego odsiarczania spalin, należących do TAURON Wytwarzanie jest surowcem budowlanym. Jest to materiał lepszy niż gips naturalny, ponieważ nie zawiera zanieczyszczeń mineralnych występujących w gipsach kopalnych. Gips będący produktem ubocznym instalacji mokrego odsiarczania spalin ma szczególnie duży zbyt w regionach przemysłowych.

Popioły wytwarzane przez energetykę konwencjonalną są cennym surowcem stosowanym w prewencji przeciwpożarowej w zakładach górniczych. Popioły pochodzące z elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON pokrywają 100 proc. zapotrzebowania na popioły do prewencji pożarowej w kopalniach TAURON Wydobycie. 83 tysiące ton popiołów wytworzonych w 2019 roku (do września) w zakładach energetycznych Grupy TAURON trafiło do kopalń.

Pół miliona ton popiołów lotnych produkowanych przez TAURON Wytwarzanie jest wykorzystywanych jako wyroby budowlane w postaci dodatków uszlachetniających do betonów, poprawiając ich plastyczność, zapobiegając spękaniu oraz podwyższając odporność betonu na korozję chemiczną. Popioły są również zamiennikiem kruszyw naturalnych. Bez dodatku popiołu nie mogłyby powstać wysokospecjalistyczne betony lekkie.

TAURON Wydobycie przetwarza odpady powydobywcze, w wyniku tego procesu otrzymywane są pełnowartościowe kruszywa budowlane, drogowe oraz dodatki do paliw. Do września 2019 roku rynkowy zbyt znalazło 446 tysięcy ton.

Produkty będące ubocznym efektem procesów technologicznych podlegają rygorystycznej kontroli jakości oraz sprawdzaniu ich walorów użytkowych. Badania wykonywane są w laboratoriach o najwyższych standardach wiarygodności. Jakość wytwarzanych substancji oraz właściwości związane z ich stosowaniem podlegają ciągłej ocenie i nadzorowi w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Badania potwierdzają bezpieczeństwo tych substancji dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Tauron