Tauron uruchomił GPZ Pilzno

17 maja 2024, 15:36 Energetyka

17 maja 2024 roku TAURON Dystrybucja uruchomił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Pilzno, jedną z kluczowych inwestycji operatora w regionie podkarpackim.

Budowa, której koszt wyniósł 36 milionów złotych, była odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na energię elektryczną oraz konieczność poprawy niezawodności sieci.

– W TAURON Dystrybucji inwestujemy w modernizację, rozbudowę sieci i dostosowanie jej do potrzeb zmieniającego się otoczenia – podkreśla Maciej Mróz, wiceprezes ds. Operatora TAURON Dystrybucji. – W tym roku na rozwój i poprawę stanu sieci elektroenergetycznej wydamy ponad trzy miliardy złotych. To rekordowe nakłady inwestycyjne w historii spółki. Zmienia się otoczenie, rosną wymagania przyłączanych do naszej sieci klientów i wytwórców – w tym OZE. Rozwija się sieć dystrybucyjna – dodaje Mróz.

GPZ Pilzno – szczegóły inwestycji

Inwestycja jest realizowana wieloetapowo przez dziewięć lat, obejmowała budowę rozdzielni 110 kV wyposażonej w zintegrowane pola w izolacji gazowej oraz dostosowanej do zabudowy napowietrznej. Prace były prowadzone na czynnym obiekcie starej stacji RS Pilzno, co wymagało zapewnienia ciągłości zasilania poprzez układy przejściowe.

Kluczowym elementem inwestycji była budowa linii 110 kV zasilającej GPZ Pilzno oraz przebudowa linii elektroenergetycznych średnich napięć (SN). Nowy GPZ został zasilony poprzez rozcięcie linii 110 kV relacji Ładna-Latoszyn, co doprowadziło do powstania dwóch nowych ciągów liniowych 110 kV relacji Ładna-Pilzno oraz Pilzno-Latoszyn.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 36 milionów złotych, z czego 20,74 miliona złotych pochodziło ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt znalazł się na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej.

Nowoczesna infrastruktura

Nowy GPZ 110/15 kV powstał na terenie istniejącej od lat 50. stacji elektroenergetycznej 30/15 kV RS Pilzno. Nowoczesny obiekt odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na nowe moce przyłączeniowe zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Stacja została wybudowana w układzie H5, z rozdzielnią 110 kV w technologii napowietrznej hybrydowej, posiada dwa stanowiska transformatorów mocy o jednostkach 16 MVA z możliwością rozbudowy do 25 MVA, oraz rozdzielnicę 15 kV i budynek rozdzielni.

Korzyści z inwestycji

Inwestycja znacząco poprawia funkcjonowanie sieci energetycznej w regionie, zwiększając bezpieczeństwo obsługi urządzeń, niezawodność zasilania sieci 15 kV w regionie Dębicy, oraz podnosząc parametry jakościowe sieci dystrybucyjnej SN. GPZ Pilzno umożliwia zasilanie nowych obiektów i źródeł OZE na obszarze gmin Pilzno i Czarna, co już wkrótce zaowocuje powstaniem kilku nowych źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 10 MW.

Tauron / Mateusz Gibała

https://biznesalert.pl/tauron-efaktura-ekologia-wycinka-drzew-energetyka/