Tauron uruchomił pierwszą instalację mikrosieci w Polsce

10 marca 2022, 16:15 Alert

Tauron w Bytomiu uruchomił pionierską na polską skalę inwestycję. Jest nią mikrosieć, czyli mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca zagwarantować, nawet w sytuacjach ekstremalnych, dostawy energii elektrycznej na potrzeby odbiorców. 

Mikrosieć Taurona fot. Tauron

System, uruchomiony w Bytomiu, dysponuje mocami wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi oraz stabilizującymi system magazynem energii i agragatorem gazowym. Jest to pierwszy w Polsce funkcjonujący układ mikrosieci. Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię elektryczną obejmujący lokalne źródła energii (w głównej mierze te produkujące elektryczność z odnawialnych zasobów) oraz skupionych wokół nich odbiorców tej energii.

Dla zapewnienia stabilności zasilania odbiorców energii w obrębie mikrosieci dodatkowo zabudowywane są w magazyny energii i źródła stabilizujące  (np. agregaty produkujące energię elektryczną z gazu ziemnego). Wszystkie elementy mikrosieci połączone są siecią elektroenergetyczną, a nad bilansowaniem popytu i podaży energii elektrycznej w mikrosieci czuwa dedykowany system zarządzania mikrosiecią.

Uruchomiona na terenie dawnej kopalni Szombierki mikrosieć składa się z dwóch instalacji fotowoltaicznych; pięciu mikroturbin wiatrowych; agregatu gazowego; magazynu energii; oraz innowacyjnej stacji transformatorowej. Ponadto instalacja zostanie wyposażona w systemy bezpieczeństwa, system monitoringu, oświetlenie, stację meteorologiczną. Obecnie mikrosieć Taurona zapewniając energię elektryczną 54 gospodarstwom domowym i zajmuje powierzchnię  dziewięciu tysięcy metrów kwadratowych. Sercem całej instalacji jest System Zarządzania Mikrosiecią (SZM) koordynujący pracę wszystkich elementów mikrosieci. Odpowiada on także za utrzymanie bilansu energetycznego i właściwych parametrów energii elektrycznej podczas pracy off-grid czyli poza siecią energetyczną. W ten sposób System Zarządzania Mikrosiecią naśladuje pracę całego systemu elektroenergetycznego – z tą różnicą, że odbywa się to lokalnie, w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł wytwórczych mikrosieci.

– Jako największa firma dystrybucyjna w kraju, szukamy rozwiązań zapewniających stabilne dostawy energii elektrycznej wszystkim klientom, niezależnie od miejsca zamieszkania. W sytuacji gwałtownego rozwoju rozproszonych źródeł energii, mikrosieci mają ogromny potencjał szczególnie w miejscach trudno dostępnych, znajdujących się na końcach sieci elektroenergetycznej – wyjaśnia Artur Warzocha, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia. – Mikrosieć to zaawansowana technologicznie odpowiedź na coraz bardziej zauważalny trend do integracji źródeł rozproszonych w większe struktury. Zdolność do pracy wyspowej zapewni dostęp do energii nawet w przypadku blackoutu albo przerw w dostawie energii wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi – dodaje wiceprezes Warzocha.

Zbudowany w Bytomiu system ma unikalną zdolność do pracy sieciowej i poza siecią elektroenergetyczną. Praca instalacji w oparciu o zasilanie sieciowe lub własne,  jak i proces przełączania mikrosieci między trybem synchronicznym i wyspowym, zaprojektowane zostały w taki sposób, aby były w pełni bezpieczne i niezauważalne dla odbiorców. W trakcie pracy wyspowej mikrosieć będzie zasilać fragment istniejącej sieci dystrybucyjnej, co wymaga ścisłej współpracy ze spółką dystrybucyjną w zakresie zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa zasilania.

– Realizacja tak skomplikowanego projektu była możliwa dzięki kompetencjom i współpracy naszych pracowników z wielu spółek i obszarów biznesowych Grupy – od zespołu badań i rozwoju  po obszary wytwarzania, sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Przetestowaną w Bytomiu mikrosieć chcemy wprowadzić do naszej oferty sprzedażowej jako rozwiązanie „szyte na miarę – podkreśla Artur Warzocha – Zwiększeniu zainteresowania mikrosieciami sprzyjać będą rozwój rozproszonych źródeł rozproszonych i taniejące technologie magazynowania energii  – dodaje wiceprezes Taurona.

Obecnie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zakazuje realizacji pracy wyspowej z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej OSD. Celem Taurona jest wypracowanie zasad współpracy sieci synchronicznej i podobszarów zdolnych do pracy wyspowej w taki sposób, aby zakaz ten przekształcić w kryteria dopuszczające pracę off-grid.

Tauron/Mariusz Marszałkowski

ZE PAK planuje produkcję energii elektrycznej i wodoru w Rybniku