Tauron Wydobycie prowadzi inwestycje na każdej ze swoich trzech kopalń

1 marca 2019, 08:30 Alert
tauron_wydobycie_nowe_brzeszcze

Stabilne i po konkurencyjnych cenach dostarczanie węgla na potrzeby Grupy Tauron to cel, jaki przyświeca spółce Tauron Wydobycie. Andrzej Okoń, wiceprezes ds. technicznych Tauron Wydobycie, podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej opowiadał o najbliższych planach spółki i już prowadzonych inwestycjach.

– Strategiczna inwestycja to budowa szybu Grzegorz na kopalni Sobieski. Zakończenie prac planujemy w 2023 r. Obecnie szyb jest drążony, docelowo jego głębokość wyniesie 820 m – mówił Andrzej Okoń.

Szyb Grzegorz jest pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej, o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres samego głębienia. Odpada więc konieczność jej późniejszego demontażu i zastąpienie drugą, docelową konstrukcją.

Zarówno zastosowanie metody ściany szczelinowej, jak i tzw. ostatecznej wieży szybowej, oznacza redukcję kosztów inwestycji, większe bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz zwiększenie ich tempa.

Jak przypomniał podczas SEP wiceprezes Okoń w ZG Janina w Libiążu trwa budowa poziomu 800. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m oraz realizowane są prace zmierzające do budowy docelowej infrastruktury powierzchniowej.

– W ZG Brzeszcze kontynuowana jest przewidziana na lata 2016-25 rewitalizacja wyrobisk oraz budowa na powierzchni stosownej infrastruktury, m.in. po to, aby uniezależnić się od przekazanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń części kopalni – mówił wiceprezes Tauron Wydobycie.

nettg/CIRE.pl