Tauron pokazuje wyniki i czeka na NABE

7 września 2023, 08:00 Alert

Grupa Tauron miała w drugim kwartale 2023 roku 2,044 mld zł EBITDA wobec 396 mln zł przed rokiem – podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. Grupa podaje, że czeka teraz na zgodę parlamentu ws. udzielenia gwarancji finansowych poprzez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. 

Komin w Elektrowni Jaworzno. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Komin w Elektrowni Jaworzno. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Zysk netto grupy w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 840 mln zł wobec 272 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 839 mln zł. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,723 mld zł wobec 8,31 mld zł w analogicznym okresie 2022 roku. Rekompensaty wyniosły 1.975 mln zł. EBIT sięgnął 1,488 mld zł, w porównaniu do 252 mln zł straty przed rokiem.

Spółka szacowała wcześniej, że w drugim kwartale 2023 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 11,698 mld zł, a EBITDA 2,044 mld zł. EBIT szacowany był na 1,488 mld zł, a zysk netto na 840 mln zł.

– Grupa Tauron konsekwentnie realizuje zaprezentowaną w 2022 roku strategię Zielonego Zwrotu. Przypomnę, że pod koniec zeszłego roku sprzedaliśmy trzy zakłady górnicze, kończąc tym samym działalność w obszarze wydobycia węgla kamiennego. Teraz, po ustaleniu ze Skarbem Państwa kluczowych warunków transakcji, zbliżamy się do finalizacji procesu wydzielenia ze struktur Grupy Tauron węglowych aktywów wytwórczych i przeniesienia ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Dzięki wydzieleniu aktywów węglowych diametralnie poprawi się postrzeganie Grupy Tauron na rynkach finansowych i kapitałowych. Będziemy bardziej atrakcyjnym partnerem dla instytucji finansujących inwestycje energetyczne, co przełoży się na rosnącą dostępność środków finansowych. W najbliższych latach najszerszy strumień inwestycyjny skierujemy na sieci dystrybucyjne, które stanowią fundament skutecznej transformacji energetycznej – dodaje Paweł Szczeszek.

– Pozytywnie na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Tauron w pierwszym półroczu tego roku wpłynęła stabilizacja na rynku energii elektrycznej oraz stabilna praca bloku 910 MW w Jaworznie. Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny, pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe dotyczące w szczególności salda doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja oraz otrzymanie w drugim kwartale br. środków finansowych w ramach zawartej ugody z generalnym wykonawcą bloku w Jaworznie – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

– Konsekwencją solidnych wyników finansowych osiągniętych w pierwszym półroczu 2023 roku jest znaczący spadek wskaźnika dług netto/EBITDA, tj. do poziomu 2,0x. To ważne nie tylko ze względu na bieżącą stabilność finansową Grupy, ale również w kontekście ambitnych wyzwań inwestycyjnych związanych z transformacja energetyczną, które stoją przed nami w perspektywie najbliższych lat – dodaje Krzysztof Surma.

Należy wspomnieć, że aktywa węglowe Grupy Tauron wraz z PGE, Enei i Energii zostaną odkupione przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, aby umożliwić im redukcję długu i przyśpieszyć inwestycję w OZE. Transakcja jest korzystana dla Grupy, ponieważ jest najbardziej z zadłużonych spółek energetycznych w Polsce, z długiem w wysokości ponad 6,3 mld zł.

– 15 lipca Grupa Tauron otrzymała kluczowe warunki nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych poprzez NABE, a 10 sierpnia otrzymaliśmy wszystkie zgody korporacyjne. Po stronie Grupy większość przygotowań do dokonania transakcji z NABE została zrealizowana, jednak kluczową kwestią teraz będzie zgoda parlamentu odnoście udzielenia gwarancji finansowych. Jeżeli będzie zgoda parlamentu, powstanie NABE – podkreślał Krzysztof Surma podczas konferencji wynikowej cytowanej przez BiznesAlert.pl.

Według deklaracji ministerstwa aktywów państwowych NABE ma powstać jesienią tego roku.

Tauron / Jacek Perzyński

Tauron zachęca firmy do fotowoltaiki i upraszcza formalności