Binkowska: Technologia DMG jest odpowiedzią na potrzeby transformacji wodorowej (ROZMOWA)

9 lipca 2021, 07:30 Energetyka

– Technologia Powerhouse DMG to nowy rodzaj recyklingu chemicznego, forma zaawansowanej technologii konwersji termicznej, która wykorzystuje nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne i odzyskuje z nich maksymalną ilość wartości opałowej (energii) poprzez innowacyjne podejście do zarządzania odpadami skupione na produkcji wodoru. Naszym celem jest przyśpieszenie transformacji wodorowej w Polsce, a jedynym sposobem na to jest uzyskanie jak najczystszego, niskoemisyjnego lub zero emisyjnego wodoru – mówi dyrektor Hydropolis Aleksandra Binkowska w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Fot. Freepik. Grafika: Gabriela Cydejko.
Fot. Freepik. Grafika: Gabriela Cydejko.

BiznesAlert.pl: Czym jest technologia DMG i kto ma do niej prawa?

Aleksandra Binkowska: Technologia DMG, czyli Distributed Modular Generation, należy do spółki Powerhouse, notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych AIM. Powerhouse jest w trakcie budowy swojego pierwszego komercyjnego systemu nazywanego Protos w Wielkiej Brytanii w Ellesmere Port. Będzie to pierwsza z 77 instalacji, którą Powerhouse buduje ze swoim brytyjskim partnerem Peel L&P. Hydrogen Utopia Int. zakupiła prawa do wdrażania technologii w Polsce w listopadzie 2021 roku z ambicją stworzenia pierwszego centrum DMG na kontynencie europejskim, jednocześnie pierwszego w Unii Europejskiej. System DMG będzie budowany przez Hydropolis United, spółkę córkę Hydrogen Utopii Int.

Naszym celem jest przyśpieszenie transformacji wodorowej w Polsce, a jedynym sposobem na to jest uzyskanie jak najczystszego, niskoemisyjnego lub zero emisyjnego wodoru i sprzedaż go w najniższej możliwej cenie. Tylko w ten sposób będziemy mogli odejść od tradycyjnych paliw kopalnych. Naszą drugą ambicją jest rozwiązanie problemu plastiku, z którym boryka się cały świat. Od pierwszego stycznia tego roku Unia Europejska i Wielka Brytania zakazała wywozu odpadów do krajów rozwijających się, o ile te nie będą mogły go zutylizować. Do tej pory cały plastik lądował w oceanach lub na wysypiskach śmieci. Wydaje się, że problem jest odległy, ale faktem jest, że jeśli nie znajdziemy rozwiązania dla efektywnej utylizacji plastiku zabijemy oceany. Szacuje się, że do 2050 w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Ludzkość nie ma szans na przetrwanie, jeśli nie znajdziemy rozwiązania.

Jednocześnie pandemia pokazała, jak bardzo niezbędny jest plastik w naszej współczesnej rzeczywistości. Najwyższy czas przestać traktować plastik jak wroga. Jest nam niezbędny, więc dlaczego nie sprawić, żeby stał się najczystszym z możliwych paliw? Dzięki technologii DMG będzie to możliwe.

Źródło: Powerhouse

Źródło: Powerhouse

Czym wyróżnia się ona spośród obecnie dostępnych metod produkcji wodoru?

Technologia Powerhouse DMG to nowy rodzaj recyklingu chemicznego, forma zaawansowanej technologii konwersji termicznej, która wykorzystuje nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne i odzyskuje z nich maksymalną ilość wartości opałowej (energii) poprzez innowacyjne podejście do zarządzania odpadami skupione na produkcji wodoru. Z wielu powodów większość tworzyw sztucznych nie jest poddawana recyklingowi: ich zbieranie, czyszczenie, sortowanie i rozdzielanie może być zbyt kosztowne lub technologicznie niemożliwe, mają one niewielką wartość recyklingową lub po prostu nie ma wystarczającej liczby zakładów recyklingu. Te nienadające się do recyklingu i nie poddane recyklingowi tworzywa sztuczne są marnowane poprzez zakopywanie ich w ziemi na wysypiskach (obecnie niedozwolone w Unii Europejskiej) lub trafiają do spalarni, w których odzyskuje się z nich tylko część energii. Są też eksportowane do krajów mniej rozwiniętych pod pozorem recyklingu.

W technologii DMG, tworzywa sztuczne są rozdrabniane na kawałki o podobnej wielkości, aby umożliwić ich wprowadzenie do komory termicznej DMG gdzie rozpoczyna się proces przekształcania tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu w wodór i energię. W procesie tym plastik jest podgrzewany do bardzo wysokiej temperatury, w ciągu kilku sekund topi się, a następnie odparowuje w postaci mieszaniny gazów. Dalsze ogrzewanie w komorze powoduje reforming molekuł w syntetyczny gaz zwany „syngazem”, składający się z mieszaniny metanu, wodoru i mniejszej ilości tlenku węgla. Komora konwersji termicznej działa bez dostępu tlenu, więc nie zachodzi spalanie. Jednakże, aby kontrolować proces i jakość syngazu, dodawany jest niepalący się utleniacz w postaci pary wodnej. Po przejściu przez komorę konwersji syngaz jest oczyszczany, pozostawiając za sobą kilka obojętnych pozostałości, które zazwyczaj stanowią mniej niż 5% początkowej objętości odpadów z tworzyw sztucznych. Pozostałości te mogą być ponownie wykorzystane do innych celów lub bezpiecznie zutylizowane.

Powstały gaz ma podobną wartość kaloryczną do gazu ziemnego. Niewielka część wyprodukowanego syngazu jest wykorzystywana do zapewnienia ciepła niezbędnego do pracy komory termicznej, dzięki czemu cały proces jest samowystarczalny po uruchomieniu; do jego uruchomienia potrzebna jest niewielka ilość gazu ziemnego. Syngaz jest oczyszczony w takim stopniu, że nie jest już odpadem i w przypadku jego spalania nie powoduje emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego. Bogaty w energię syngaz jest następnie dalej przetwarzany w celu wytworzenia zrównoważonego wodoru oraz energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna i cieplna jest wytwarzana poprzez przepuszczanie pozostałego po separacji wodoru syngazu przez silniki gazowe, zaprojektowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia oczyszczające spaliny, aby zminimalizować emisję zanieczyszczeń do środowiska. Wodór jest separowany z syngazu z wykorzystaniem adsorpcji zmiennociśnieniowej, co gwarantuje uzyskanie czystego wodoru o jakości paliwa transportowego.

Źródło: Powerhouse

Źródło: Powerhouse

Jaki jest Państwa stosunek do strategii wodorowej polskiego rządu? Czy znajdują tam Państwo miejsce dla siebie?

Nasz stosunek do projektu Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku jest jak najbardziej pozytywny. Polska podejmując się opracowania i wdrożenia strategii wodorowej pokazuje, że dostrzega ogromny potencjał rozwoju gospodarki wodorowej i chce wziąć w nim udział. Zdefiniowane cele stawiają na znaczne przyspieszenie w tym obszarze gospodarki i my chcemy w nim partycypować łącząc sektor odpadowy z sektorem wodorowym z wykorzystaniem technologii DMG. W procesie konsultacji projektu strategii zgłosiliśmy uwagi, proponując wyszczególnienie możliwości produkcji wodoru z odpadów. W związku z rosnącą rolą termicznego przekształcania odpadów w Polsce oraz możliwościami technicznymi przetwarzania odpadów i separacji wodoru z powstałego gazu syntezowego warto uwzględnić taki rozdaj niskoemisyjnej produkcji wodoru.

Czy w procesie produkcji wodoru przez Państwa emitowany będzie dwutlenek węgla? Czy interesują się Państwo kwestią CCS (Carbon Capture & Storage)? Czy mają Państwo pomysł na kompensację wyemitowanego CO2?

Czy interesują się Państwo kwestią CCS (Carbon Capture & Storage)? Czy mają Państwo pomysł na kompensację wyemitowanego CO2? W procesie produkcji wodoru będzie emitowany dwutlenek węgla, który jednak i tak zostałby wyemitowany, w procesie spalania odpadów, będącym obecnie głównym sposobem zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych nie nadających się do recyklingu. Takie odpady są przerabiane na paliwo stałe z odpadów – RDF, które trafia do spalarni odpadów lub cementowni, a także ze względu na ich ograniczone zdolności przetwarzania, jest czasowo magazynowane. Niestety zdarzają się pożary takich czasowych magazynów, w których do środowiska dostaje się wiele trujących substancji. Odpady plastikowe charakteryzują się znacznie wyższą kalorycznością niż 6 MJ/kg, poniżej których dozwolone jest składowanie odpadów, więc każda technologia, która pomaga odzyskać wartość kryjącą się w tych odpadach pomaga walczyć z narastającym problemem akumulacji RDF w magazynach w skali Polski oraz akumulacji plastiku w oceanach w skali świata.

Wracając do kwestii emisji dwutlenku węgla to są prowadzone prace analityczne mające na celu połączenie technologii DMG z kilkoma różnymi metodami wychwytu i wykorzystania dwutlenku węgla (CCU – Carbon Capture & Utilization) we współpracy z firmami z Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto, technologia DMG będzie z każdym kolejnym wdrożeniem optymalizowana mając na celu całkowitą neutralność emisyjną. Możliwa jest rezygnacja ze spalania syngazu pozostającego po separacji wodoru i sprzedaż syngazu do odbiorcy, który wykorzysta go jako substrat w procesie chemicznym. Takie możliwości są analizowane również na rynku polskim wraz z zainteresowanymi podmiotami, ale zbyt wcześnie jeszcze, żeby mówić o szczegółach.

Źródło: Powerhouse

Źródło: Powerhouse

Mieli Państwo pomysł na inwestycję w Koninie. Jak wygląda stan prac nad nią?

Obecnie Hydropolis United ( spółka zależna Hydrogen Utopia Int.) podpisała kontrakt ze SWECO sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej dla pierwszej jednostki, która ma powstać na działkach wskazanych przez Miasto Konin, będące go partnerem projektu.

Inwestycja w Koninie może objąć aż dziesięć jednostek DMG i pozwolić na stworzenie hubu wodorowego, będącego centrum zero lub niskoemisyjnego przetwarzania odpadów na wodór w skali kraju. W tym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, co daje szansę na rozpoczęcie prac budowlanych w przyszłym roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Patrząc optymistycznie pierwsza instalacja może rozpocząć produkcję niskoemisyjnego wodoru o parametrach paliwa transportowego w 2022 roku. Patrząc realistycznie pozyskiwanie pozwoleń może potrwać nieco dłużej, przesuwając wspomniany termin na 2023 rok, ponieważ zagadnienie produkcji wodoru z odpadów nie jest bezpośrednio uregulowane w polskim prawie i administracja publiczna będzie rozpoznawać taki szczególny przypadek po raz pierwszy. Współpracując w ramach projektu z Miastem Konin, dzielimy się wiedzą i mamy nadzieję, że realizacja takich pionierskich projektów jak nasz pozwoli na lokalną rozbudowę kompetencji wodorowych, które będą wykorzystywane przy rozwoju kolejnych innowacyjnych projektów.

Mamy nadzieję, że pozyskanie silnych partnerów do współpracy przy wdrażaniu tej innowacyjnej technologii. Podczas ostatniego kongresu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ( PIPC) poznaliśmy wielu międzynarodowych partnerów zainteresowanych technologią DMG.

Hydropolis United znajduje się pod parasolem spółki Hydrogen Utopia Int., która zakupiła od Powerhouse prawa do technologii DMG dla Polski, Grecji i Węgier. Planujemy rozwijać się w tych krajach i mamy poważnych partnerów, którzy chcą wspierać nasze ambicje. Spółka Powerhouse, właściciel systemu DMG wspiera nas we wszelkich naszych działań i mamy nadzieję, że uda nam się podbić kolejne rynki.

Jednocześnie Spółka Hydrogen Utopia Int. w tym roku wchodzi na giełdę w Londynie, żeby móc zebrać odpowiednie środki na sfinansowanie pierwszych systemów.

Rozmawiał Michał Perzyński

Korolec: Energetyka ma wspierać rozwój, a nie go hamować (ROZMOWA)