Karwowski: Kto pilnuje polskiej bramy gazowej?

29 listopada 2023, 07:35 Bezpieczeństwo

– Temat ochrony infrastruktury krytycznej jest ciągle żywy w debacie publicznej. O bezpieczeństwie energetycznym decydują jednak nie tylko rurociągi czy elektrownie ale i porty oraz terminale. Terminal LNG w Świnoujściu jest istotny z punktu widzenia państwa, stąd do jego ochrony oddelegowano wiele służb. Polska dba, by jej brama gazowa na świat była pilnie strzeżona – pisze Marcin Karwowski, redaktor BiznesAlert.pl

Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System
Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Los magistral Nord Stream 1 i 2, Balticconectora czy światłowodów leżących na dnie morza uświadomił jak wrażliwa jest infrastruktura energetyczna. Nie cała przebiega pod wodą, obiekty takie jak terminal LNG w Świnoujściu są kluczowe w kontekście bezpieczeństwa energetycznego państwa. Z tego względu terminal podatny jest na sabotaż, akty terrorystyczne czy infiltrację przez obce służby. Zgodnie z aktualnymi przepisami, ciężar ochrony spoczywa nie tylko na ochronie spółki, ale i na służbach mundurowych. W celu zapewnienia ochrony terminalu Gaz-System, operator infrastruktury, współpracuje głównie z Strażą Graniczną (SG), Policją, Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT) i Państwową Strażą Pożarną (PSP).

Zawsze na posterunku

Podstawową rolą Policji i SG jest zabezpieczenie terenu terminala przed nieuprawnionym wtargnięciem. W zakresie uprawnień obu służb leży przeprowadzanie kontroli dokumentów, co utrudnia wejście osób niepowołanych na teren placówki. W przypadku wzbudzenia podejrzenia przez osoby próbujące dostać się do terminala, służby mogą skorzystać z swoich uprawnień. Przeprowadzić bardziej szczegółową kontrolę czy zatrzymać podejrzanego. Warto pamiętać, że obie służby dysponują uprawnieniami, zapleczem technicznym i przeszkolonymi funkcjonariuszami aby zawczasu wykrywać próby wwiezienia niebezpiecznych przedmiotów, jak na przykład materiały wybuchowe.

Gaz-System, wydzielił na terenie obiektu tymczasowe pomieszczenia do użytku Straży Granicznej. Docelowo w obrębie terminala ma powstać baza Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) oraz nadbrzeże do cumowania jednostek służby. Pozwoli to na szybką reakcję, a SG na sprawniejszą ochronę terminala od strony morza. Podstawą do takiej współpracy jest podpisane we wrześniu porozumienie między służbą a operatorem terminala.

Terytorialsi ramię w ramię z ochroniarzami

Pod koniec lipca, Gaz-System podpisał umowę z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej przedmiotem była współpraca w zakresie szkolenia, współdziałania i budowania odporności państwa. Dzięki takiej współpracy Terytorialsi mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami spółki, również z ochroną. Wspólne ćwiczenia, umożliwiają w razie wystąpienia zagrożenia, skuteczniejszą współpracę przy jego mobilizacji. Jak podaje spółka na swojej stronie, WOT przeszkoli pracowników z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego, funkcjonowania systemu obronnego i współdziałania z Wojskiem Polskim. Umowa daje również podstawę do wymieniania się informacjami o zagrożeniach. Z ramienia WOTu jest to realizacja jednego z ich zadań, budowania powszechnej gotowości do obrony Polski.

Nie tylko karabiny chronią terminal

W sierpniu doszło do podpisania umowy przez Gaz-System z Państwową Strażą Pożarną. Tak jak i w poprzednich przypadkach, dzięki dokumentowi natura współpracy została sformalizowana i rozszerzona. Jest to o tyle ważne, że straż pożarna, w przeciwieństwie do pozostałej wspomnianej trójki, może być zmuszona do interwencji nie tylko w przypadku ingerencji osób trzecich. W przypadku wystąpienia incydentu pożarowego, w Terminalu LNG, skutki mogą być katastrofalne. Szybka i sprawna akcja gaśnicza jest kluczowa. W ramach podpisanej umowy PSP dysponuje wiedzą o strukturze i lokalizacji gazowej Gaz-Systemu. Obie strony organizują i biorą udział w ćwiczeniach przeciwpożarowych, a rzecznicy prasowi operatora i PSP mają współpracować w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej godzącej w infrastrukturę gazową Gaz-Systemu.

Gaz-System nie gęś, swoją ochronę ma

Gaz-System polega nie tylko na państwowej ochronie. Na terenie obiektu działa ochrona spółki oraz wprowadzony jest ruch przepustkowy. Pracownicy ochrony są uprawnieni do legitymowania osób przebywających na terenie chronionym. Dodatkowo w przypadku zagrożenia mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, z użyciem broni włącznie. Ochrona współpracuje z służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Terminalu LNG i osobom przebywającym na jego terenie.

Wyszyński: Marynarka Wojenna potrzebuje zmian. Tylko wtedy ochroni Baltic Pipe (ROZMOWA)