Trwają przygotowania do rozbudowy gazoportu (RELACJA)

3 kwietnia 2019, 10:15 Energetyka

Trwają przygotowania do rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu. Operator gazoportu zapowiada, że wykonawcy zostaną wybrani w listopadzie tego roku. Okazją do dyskusji na ten temat było posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Piotr Naimski podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ) / Fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

– Terminal LNG w Świnoujściu to bardzo ważny element dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu i jest komplementarny z realizowanym projektem gazociągu Baltic Pipe. Rozbudowany terminal wraz z Baltic Pipe umożliwią zaopatrzenie Polski w gaz zupełnie innymi drogami i zupełnie innych dostawców – stwierdził dr Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podczas posiedzenia komisji.

Z kolei Paweł Jakubowski, prezes Polskiego LNG – operatora gazoportu – zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost liczby statków przyjmowanych w gazoporcie. – W 2016 roku terminal przyjął 10 jednostek, w 2017 – 14, a w 2018 – 23. W tym roku spodziewamy się, że będą to nawet 34 jednostki. Dzisiaj będziemy przyjmowali pięćdziesiąty piąty ładunek LNG- mówił.

Podkreślił przy tym, że terminal w Świnoujściu jest jednym z najbardziej wykorzystywanych instalacji w Europie. – Świnoujście zajmuje 2 miejsce w Europie po względem wykorzystania mocy spośród 22 lądowych terminali regazyfikacyjnych. Chcemy poprawić naszą pozycję – mówił prezes Polskiego LNG.

Polski gazoport jest również jednym z europejskich liderów załadunku LNG na autocysterny. – W 2018 roku ustanowiliśmy dobowy rekord załadunku: 24 autocysterny – zdradził Jakubowski.

Powiedział, że rozbudowa terminalu LNG składa się z 4 projektów: zwiększenia zdolności regazyfikacyjnej terminalu poprzez budowę nowych regazyfikatorów SCV, budowy drugiego nabrzeża, budowy trzeciego zbiornika LNG, a także budowy instalacji przeładunkowej LNG na cysterny kolejowe i kontenery ISO. Według prezesa Jakubowskiego rozbudowa rozwinie funkcjonalność terminalu. – Uruchomione zostały odpowiednie procedury. W przypadku części lądowej rozbudowy terminalu złożono dziewięć wniosków potencjalnych wykonawców o udział w postępowaniu. W przypadku części morskiej złożono sześć wniosków – powiedział.

– Obecnie trwa etap oceny wniosków w celu kwalifikacji podmiotów na tzw. krótką listę. Oferenci uzupełniają niezbędną dokumentację – dodał.

Według prezesa Jakubowskiego zgodnie z realizowanym harmonogramem spodziewany wybór wykonawców rozbudowy w części lądowej i morskiej nastąpi w listopadzie 2019 roku, po wcześniejszym przeprowadzeniu wszystkich prowadzonych postępowań przetargowych w formule negocjacji z ogłoszeniem.