Tański: Terminal LNG w Świnoujściu jest rozbudowywany również pod kątem rynku small scale LNG

5 kwietnia 2019, 14:30 Alert

– Terminal w Świnoujściu odgrywa istotną rolę w stymulowaniu rozwoju rynku gazu, między innymi poprzez świadczenie usług z obszaru small scale LNG – powiedział Tadeusz Tański, dyrektor Biura Zarządzania Operacyjnego Polskiego LNG, spółki z Grupy kapitałowej Gaz-System podczas konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywy rozwoju”.

Terminal LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Fot. Gaz-System
Dyr. Tański przypomniał, że działalność o charakterze small scale LNG związana jest z tą częścią Terminalu LNG w Świnoujściu, która nie dotyczy regazyfikacji gazu skroplonego w celu zasilania sieci przesyłowej, ale jego przeładunku dla odbiorców w Polsce, w obszarze Morza Bałtyckiego oraz innych krajów Europy.

Stopień wykorzystania dwóch stanowisk autocystern jest obecnie tak duży, że podjęto decyzję inwestycyjną o rozbudowie Terminala również w tym zakresie. Znacznie zwiększone zostaną możliwości przeładunku LNG. W ten sposób Terminal zyska możliwości prowadzenia załadunku LNG na autocysterny, kolej oraz mniejsze i większe jednostki pływające.

– Wraz z rozbudową bocznicy kolejowej mamy w planie zainstalowanie 12 stanowisk nalewczych, pozwalających prowadzić załadunek cystern kolejowych, jak również isokontenerów. Stwarza to możliwość mieszanych dostaw gazu z zastosowaniem transportu intermodalnego (LNG w isokontenerach przewożone w określone miejsce, z którego może być dystrybuowane dalej np. transportem samochodowym) – powiedział Tadeusz Tański.

– Z punktu widzenia rozwoju rynku small scale LNG bardzo istotne jest, abyśmy dysponowali odpowiednią elastycznością Terminala. Wzrost tej elastyczności zapewni budowany trzeci zbiornik, który będzie jeszcze większy od obecnych – mówił dalej Dyrektor Biura Zarządzania Operacyjnego Polskiego LNG.

Możliwość składowania w Terminalu określonej ilości gazu skroplonego pozwala na zagwarantowanie stałej podaży, co polepsza pozycję dostawców z punkt widzenia podpisywanych kontraktów. Klient gazoportu, planując dostawy do odbiorców, może kupić LNG i utrzymując go w zbiornikach, zawierać i w sposób bezpieczny realizować w tym czasie kontrakty na dostawę gazu skroplonego.

CIRE.pl