Rząd zatwierdził dofinansowanie termomodernizacji budynków

17 grudnia 2019, 13:00 Alert

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który rozszerza zakres prac, na które można otrzymać wsparcie – podało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie prasowym. W latach 2020-2029 Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy. Dofinansowanie będzie można otrzymać też na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak m.in. panele fotowoltaiczne.

Budynki z wielkiej płyty - Żegrze i Rataje w Poznaniu. Źródło- Wikipedia
Budynki z wielkiej płyty - Żegrze i Rataje w Poznaniu. Źródło- Wikipedia

Ustawa o wsparciu termomodernizacji

“Ustawa premiuje inwestycje prowadzące do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Celem jest zwiększenie liczby takich przedsięwzięć, a docelowym efektem, ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania w budynkach. To kolejna cegiełka w walce o lepszą jakość powietrza i promowanie +zielonej energii+” – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W komunikacie podano m.in., że gdy inwestor realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną – z 16 proc. na 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W mieszkalnych budynkach wielorodzinnych energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji może zostać wykorzystana w częściach wspólnych budynku, a nie do zasilania poszczególnych lokali. Nowela przewiduje także m.in. zmianę sposobu naliczania premii termomodernizacyjnej, czyli premiowanie kompleksowej termomodernizacji. W okresie najbliższych 10 lat (2020-2029) Fundusz Termomodernizacji i Remontów wyda na wsparcie około 3,2 mld zł, z czego około 2,2 mld zł dotyczy inwestycji objętych nowelizacją ustawy. Na te 2,2 mld zł składa się m.in. dofinansowanie remontów zasobów komunalnych i montaż kotew wzmacniających połączenia w budynkach z wielkiej płyty.

Jak podano w komunikacie, w domach z wielkiej płyty mieszka około 12 mln osób. W 2020 r. nowe rozwiązania będą finansowane z wolnych środków Funduszu. Od 2021 r. głównym źródłem wsparcia będzie budżet państwa.

Polska Agencja Prasowa

Rząd chce wesprzeć termomodernizację „wielkiej płyty” oraz rozwój OZE