TGE i PSEW chcą stworzyć instrumenty giełdowe na rzecz rozwoju OZE

25 stycznia 2021, 11:00 Alert

Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) podejmują współpracę przy tworzeniu nowych rozwiązań wsparcia handlu energią ze źródeł odnawialnych. Giełda podaje, że w ramach porozumienia zostanie powołany zespół roboczy, który do 30 czerwca 2021 roku stworzy koncepcję instrumentów giełdowych wspierających rozwój rynku cPPA oraz opracuje sposób ich wdrożenia.

Fot. BiznesAlert

Współpraca TGE i PSEW

Towarowa Giełda Energii oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest stworzenie nowych rozwiązań giełdowych wspierających obrót energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii.

Wspólne prace wynikają z zagadnień konsultowanych na Radzie Rynku w 2020 roku, która jest ciałem doradczym TGE.

W ramach porozumienia zostanie powołany zespół roboczy, który do 30 czerwca 2021 roku stworzy koncepcję instrumentów giełdowych wspierających rozwój rynku cPPA oraz opracuje sposób ich wdrożenia. Współpraca zakłada także przygotowanie rekomendacji w zakresie rozwoju innych usług wspierających rozwój sektora OZE.

– Odnawialne źródła energii są przyszłością polskiej energetyki. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na zieloną energię oraz jej produkcja. Mając na uwadze tę tendencję Towarowa Giełda Energii chce oferować produkty na miarę trendów oraz zmian w technologiach wytwarzania energii. Zależy nam na stworzeniu rozwiązania, które będzie najbardziej efektywne w ramach wzmacniania mechanizmów rynkowych. Energetyka odnawialna także powinna być konkurencyjna, np. na rynkach hurtowych przez nas prowadzonych. Właśnie m.in. z tego powodu TGE rozpoczęła współpracę z PSEW. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pojawią się na poziomie regulacyjnym dodatkowe systemy wsparcia, w których dużą rolę będzie mogła odegrać Giełda – powiedział Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE.

Najważniejszym elementem będzie przygotowany przez ekspertów zewnętrznych raport analityczny, który będzie podstawą do opracowania i wdrożenia konkretnych produktów giełdowych PPA. Wyniki prac zostaną przedstawione w drugiej połowie 2021 roku i staną się one podstawą do konsultacji z branżą OZE oraz odbiorcami energii – czytamy w komunikacie TGE.

– Zależy nam na promowaniu i wspieraniu budowy odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki wiatrowej zarówno w ramach funkcjonującego aukcyjnego systemu wsparcia, jak również nowej formuły – kontraktów dwustronnych między sprzedawcą i odbiorcą energii z OZE. Jako Stowarzyszenie skupiające największych przedstawicieli branży wiatrowej mamy ambicję wyznaczania standardów dla sektora. Jesteśmy przekonani, że instrumenty giełdowe, nad którymi pracę podejmujemy razem z TGE zachęcą producentów OZE i odbiorców energii do zawierania transakcji typu cPPA. Dostępność tych produktów na giełdzie zwiększy transparentność procesu obrotu energią z OZE, czego rynek bardzo potrzebuje, aby dalej się rozwijać – tłumaczy Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE objęła rynek terminowy gazu programem „Maker-Taker”