Thon: Transformacja energetyki od źródeł konwencjonalnych w kierunku OZE jest nieodwracalna

16 października 2015, 10:00 Energetyka

Miedzy innymi na temat integracji górnictwa i energetyki w Polsce oraz przyszłości energetyki węglowej i jądrowej w naszym kraju z Filipem Thonem prezesem RWE Polska rozmawiała „Rzeczpospolita”.

Turbiny wiatrowe w Austrii

Rozmówca dziennika odniósł się między innymi do planów łączenia będących w trudnej sytuacji spółek węglowych z grupami energetycznymi. W jego ocenie takie pomysły nie są dobre, jak to określił, kiedy zaczynamy mieszać te biznesy (red. energetykę i górnictwo), to zaczyna się subsydiowanie jednego segmentu przez drugi. A to zabija konkurencyjność i transparentność.

Z drugiej strony szef RWE Polska przyznał, że węgiel w perspektywie 2050 roku będzie nadal stanowił istotny element polskiego miksu energetycznego, ale zaznaczył, że źródła OZE będą coraz powszechniejsze i wraz z rozwojem technologii magazynowania, można będzie coraz bardziej na nich polegać.

Jednocześnie Filip Thon zwrócił uwagę na sytuację na rynku niemieckim, gdzie według niego doszło do dużej nierównowagi w związku z nadmiernym wsparciem dla OZE i decyzjami o zamykaniu elektrowni jądrowych. – Ta sytuacje spowodowała ogromną presję na konwencjonalne źródła energii – powiedział prezes, dodając, że obecnie kiedy systemy magazynowania nie są jeszcze wystarczająco efektywne, ryzykownym jest opieranie energetyki o źródła OZE.

Rozmówca „Rz” przyznaje też, że w tej sytuacji konieczne jest również wsparcie, choćby w formie rynku mocy, dla energetyki konwencjonalnej. Zaznacza jednak, że przejście energetyki od źródeł konwencjonalnych w kierunku OZE jest nieodwracalna, ale trzeba ją przeprowadzić tak, aby stabilność rynku energii została zachowana.

„Rzeczpospolita” zapytała również prezesa Thona o perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Zwraca on uwagę na wysokie koszty budowy bloków jądrowych, które kilkukrotnie przewyższają koszty budowy jednostek węglowych, ale z drugiej strony zaznacza, że koszty emisji CO2 negatywnie wpłyną na konkurencyjność elektrowni węglowych.

Jednocześnie rozmówca dziennika podkreśla, że decyzją o inwestowaniu w energetykę jądrową ma w dużej mierze wymiar polityczny. Biorąc to pod uwagę oraz np. kwestie bezpieczeństwa energetycznego, to rządzie spoczywa obowiązek zagwarantowania firmom, które podejmą się realizacji takiej inwestycji gwarancje zwrotu zainwestowanego kapitału – mówi prezes RWE Polska.

Źródło: Rzeczpospolita/CIRE.PL