Thon: Transformacja miast w Smart Cities

14 lipca 2014, 11:18 Drogi

W miastach, w których mieszkamy, pojawia się coraz więcej nowoczesnych technologii, które poprawiają jakość życia mieszkańców i zmniejszają negatywny wpływ aglomeracji na środowisko naturalne. Coraz częściej stajemy przed wyborem właściwych rozwiązań i technologii, które będą odpowiadać zmieniającemu się stylowi życia. Energia jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój współczesnych miast. Wiedząc o tym, koncern RWE zapoczątkował w Polsce debatę na temat koncepcji miast przyszłości. RWE Polska wspólnie z ośrodkiem analitycznym ThinkThank opracowało raport „Przyszłość miast, miasta przyszłości” oraz zorganizowało serię spotkań o aglomeracjach w wersji SMART.

Podczas konferencji „Europolis. Inteligentne miasta przyszłości”, która odbyła się w piątek, 13 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, omówione zostały wyzwania, z którymi zmierzą się miasta przyszłości. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Schumana i Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerem wydarzenia koncern RWE. Konferencja towarzyszyła szczytowi stowarzyszenia EUROCITIES, zrzeszającego 130 największych europejskich miast, którego przewodniczącą jest obecnie Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent M.st Warszawy. Przedstawiciele metropolii spotkali się, by rozmawiać o zarządzaniu miastem z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań.

– Transformacja współczesnych miast w organizmy bardziej inteligentne, efektywne i przyjazne dla mieszkańców jest dla naszych Klientów niezwykle istotna. RWE dostarcza prąd i gaz 23 milionom gospodarstw domowych w Europie. Coraz więcej naszych Klientów mieszka w miastach i uważamy, że do 2050 r. ich udział wzrośnie do 85% z 70% obecnie – mówi Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska, członek Zarządu RWE Retail.

– Już dziś RWE wprowadza innowacyjne rozwiązania, poprzez stymulowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii i wytwarzania rozproszonego. Dodatkowo jesteśmy zaangażowani w rozwój inteligentnych sieci dystrybucyjnych, rozwiązań dla domów przyszłości, magazynowania energii, zero-emisyjnych budynków i transportu elektrycznego (E-mobility). Zmieniające się oczekiwania i zachowania ludzi oraz większa cyfryzacja skłaniają nas do opracowywania nowoczesnych usług, dostępnych dla naszych Klientów za pośrednictwem urządzeń mobilnych – dodaje Thon.

Miasto przyszłości to złożony organizm, połączenie inteligentnego wykorzystania nowoczesnych technologii i bezpośredniej aktywności mieszkańców. Kluczowym obszarem będzie rozwój inteligentnych sieci (smart grid) oraz rozwiązania prosumenckie. Koncern RWE pomaga unowocześnić Warszawę – w latach 2014-219 koncern zainwestuje  w rozwój i modernizację  stołecznych sieci 1,6 mld złotych. Najważniejszym projektem związanym z wdrożeniem smart meteringu będzie instalacja inteligentnych liczników u warszawskich klientów.

Miasta w wersji smart powstają również dzięki wprowadzaniu na ulicach nowoczesnych systemów, np. do kierowania natężeniem ruchu. Coraz lepsze perspektywy rysują się przed branżą samochodów elektrycznych, które obniżają hałas i zmniejszają emisję zanieczyszczeń. RWE w najważniejszych lokalizacjach Warszawy zbudowało 12 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tworząc sieć E-mobility, która obecnie rozwijana jest również przez inne firmy. Warszawa była pierwszym miastem w Polsce, w którym zostały udostępnione stacje do ładowania samochodów elektrycznych. W Europie RWE zarządza siecią ponad 2500 stacji do ładowania samochodów.

Raport Przyszłość miast, miasta przyszłości, jest do pobrania