Cyfrowe autostrady Trójmorza na CYBERSEC 2018 (RELACJA)

8 października 2018, 11:00 Bezpieczeństwo
Magdalena Petryniak, Master of Ceremonies; CEO, Story Seekers Poland
Magdalena Petryniak, Master of Ceremonies; CEO, Story Seekers Poland

Czy powstaną cyfrowe autostrady łączące kraje Trójmorza? Mówili o niej uczestnicy konferencji Cybersec 2018 pod patronatem BiznesAlert.pl.

– Cybersec jest o snach, snach o cyberprzestrzeni. Pierwsza konferencja była o snach o innowacjach, nowych technologiach. W kolejnych edycjach naszego wydarzenia pogłębialiśmy je o dążenia. W tym roku skupiamy się na zaufaniu w cyberprzestrzeni – powiedziała Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki, podczas otwarcia konferencji.

Bogusław Cichoń z Biura Bezpieczeństwa Narodowego przeczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników forum – W ostatnich 12 miesiącach podjęliśmy wiele koniecznych działań,  jak implementacja unijnej dyrektywy NIS, ram planów cyberbezpieczeństwa, a po dwóch miesiącach mamy ustawę poświęconą temu sektorowi, potrzebna jest jej implementacja. Niezbędna jest koordynacja działań państwa i tworzenie mechanizmów obrony. Jesteśmy świadomi, że poziom cyberbezpieczeństwa zależy od wielu czynników jak kadra, informatycy, badania i nakłady finansowe. To wyzwanie dla instytucji będących częścią krajowego systemu bezpieczeństwa. Wymaganie informacji staje się standardem. Widać to na przykładzie ćwiczeń. Staje się to także elementem części sektora prywatnego i partnerstwa publiczno – prywatnego. Rozwój sektora cyfrowego i informatycznego to jeden z obszarów strategicznych dla Trójmorza co przyczynia się do budowy komplementarnego środowiska innowacyjnego w gospodarce. Sztuczna inteligencja, 5G, blockchain, Big Data to wyzwania, jakie przed nami stoją. Dzięki takimi dyskusjom jak ta, będzie można wypracować innowacyjne projekty i rozwiązania – napisał prezydent RP.

Następnie organizatorzy przyznali nagrodę Cybersec Award Melissie Hathaway, byłej doradczyni ds. cyberbezpieczeństwa w administracji Prezydentów USA, Georga W. Busha i Baracka Obamy. Joanna Świątkowska z Instytutu Kościuszki rozpoczęła pierwszy panel podkreślając rolę cyberbezpieczeństwa we współpracy Trójmorza. Przypomniała, że na ostatnim szczycie państw Trójmorza w Bukareszcie, gdzie jeszcze raz podkreślono, że digitalizacja to jeden z trzech po energetyce i infrastrukturze element współpracy.

Zapytała ona goszczącego w panelu ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego o rolę „cyfrowych autostrad”. To fizyczny element współpracy państw regionu, analogicznego do gazowego Korytarza Północ – Południe  w energetyce czy Rail Baltica w sektorze infrastruktury. – Musimy zaprezentować kolejne działania poza prezentacją samego projektu w nowej perspektywie finansowania Connecting Europe Facility. Państw członkowskie Trójmorza muszą się przygotować. Cyfrowe autostrady są tego najlepszym przykładem aby tę inwestycyjne wdrożyć. W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy list intencyjny z Litwą w sprawie budowy sieci szybkich połączeń. Kolejnym wyzwaniem jest ochrona danych, a Polska była jednym z inicjatorów współpracy w ramach UE w tym sektorze. Chodzi o budowę infrastruktury cyfrowej m.in. wzdłuż Via Carpathia. Ważną inicjatywą jest wirtualna baza danych. Ma sprawić, by były one dostępne i stały się paliwem dla gospodarek Trójmorza i Unii Europejskiej. Najważniejszą rzeczą jest, aby cyfrowe autostrady Trómojrza powstały jako fizyczne zjawiska. Wymaga to współpracy i porozumień między krajami – powiedział Zagórski.

Jak przypomnieli uczestnicy panelu, w trakcie Szczytu w Bukareszcie podpisano również list intencyjny w sprawie powołania Funduszu Trójmorza, który rozpocznie swoją operacyjną działalność w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Fundusz ma dysponować budżetem w wysokości 5 mld euro i może wygenerować inwestycje o wartości przynajmniej 100 mld euro. Część z tych pieniędzy trafi na realizację projektów w filarze cyfrowym. Inicjatorzy „3 Seas Digital Highway” mają nadzieję, że finansowanie obejmie także te propozycję, jako że bezpieczna infrastruktura cyfrowa jest krwiobiegiem cyfrowej gospodarki i warunkuje dalszą jej transformację.

„3 Seas Digital Highway” jest częścią koncepcji Cyfrowego Trójmorza – szeregu projektów transgranicznych i inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, a także koncepcji politycznych i legislacyjnych, realizowanych na poziomie regionalnym. Instytut Kościuszki jest głównym inicjatorem i pomysłodawcą tej inicjatywy. – Inicjatywa Trójmorza aspiruje do tego, aby stać się projektem na miarę XXI wieku. Aby skutecznie modernizować i rozwijać państwa regionu, przyśpieszenie implementacji wymiaru cyfrowego jest absolutnie niezbędne. – zaznaczyła dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programowa CYBERSEC. Cyfrowa autostrada w praktyce oznacza połączenie państw regionu Trójmorza szybką siecią połączeń informatycznych opartych między innymi na technologii 5G.
Jak podkreślał Ambasador Sorin Ducaru, były zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa, Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza i projekt „3 Seas Digital Highway” to nie tylko projekt dotyczący zacieśnienia współpracy krajów regionu – Projekt

Cyfrowego Trójmorza przedstawiony w Bukareszcie przez Izabelę Albrycht był jednym z najważniejszych akcentów tego spotkania. Tu nie chodzi tylko o pokonanie przepaści między wschodem i zachodem, w rzeczywistości ten projekt to szansa dla całego regionu na technologiczny skok. Z tą opinią zgadza się Pablo Chavez wiceprezes Google Cloud – Inicjatywa Trójmorza to doskonała okazja do rozwoju regionalnej infrastruktury informacyjnej, Jako Google chcielibyśmy w nim uczestniczyć – zapowiedział. Także wiceprezes Microsoft John Frank z uznaniem mówił o inicjatywie zaproponowanej przez Instytut Kościuszki. – Cyfrowy wymiar Inicjatywy Trójmorza jest ogromnie ważny. Nigdy wcześniej nie było tak dobrej okazji do tego, aby konkurować globalnie w sektorze najnowocześniejszych technologii.
Paweł Surówka, prezes PZU zwracał natomiast uwagę, na to, że inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to nie tylko projekt polityczny – D3SI to nie tylko ważna inicjatywa dotycząca infrastruktury i bezpieczeństwa, ale także ogromna szansa biznesowa. – podkreślał.

Zrinko Petener, szef gabinetu obrony i bezpieczeństwa narodowego przy Prezydent Chorwacji, podkreślił, że współpraca państw Trójmorza ma fundamentalne znaczenie w energetyce. Polska i Chorwacja współpracują w sektorze gazowym, a w samej Chorwacji powstanie element gazowego Korytarza Północ – Południe, czyli terminal LNG na wyspie Krk. Jego zdaniem podobne projekty można wdrożyć w sektorze cyfrowym. Dodał także, że „brakujące połączenia to ogromna bariera w rozwoju inicjatywy Trójmorza i blokuje potencjał gospodarczy tego obszaru, który jest prawie niegoraniczony”. Z kolei Melissa Hathaway podkreśliła, że współpraca w cyberbezpieczeństwie jest kluczowa dla bezpieczeństwa projektów gazowych i naftowych Trójmorza. To jednak nie jedyne wyzwania, które stoją na drodze do skutecznego wdrożenia cyfrowej autostrady – Wyzwaniem jest także to, w jaki sposób można zrównoważyć chęć natychmiastowego połączenia wszystkiego z potrzebą zrobienia tego bezpiecznie. – podsumowywała Melissa Hathaway była doradca do spraw bezpieczeństwa prezydentów George’a W Busha i Baracka Obamy.

BiznesAlert.pl/Cybersec