Brzeziński: Fundusz Trójmorza musi osiągnąć masę krytyczną (ROZMOWA)

6 sierpnia 2020, 07:31 Bezpieczeństwo
Andrzej Duda szczyt Trójmorza Bukareszt 17 września
Andrzej Duda i inni przywódcy Trójmorza na szczycie w Bukareszcie. Fot.: Kancelaria Prezydenta

Jestem przekonany, że gdy Fundusz Trójmorza osiągnie masę krytyczną, przyciągnie do projektów infrastrukturalnych Europy Środkowej inwestycje kapitału komercyjnego USA – mówi Ian Brzeziński (Atlantic Council) w rozmowie z BiznesAlert.pl.

BiznesAlert.pl: W jaki sposób Inicjatywa Trójmorza jest kompatybilna z polityką zagraniczną USA?

Ian Brzeziński: Inicjatywa Trójmorza polega na urzeczywistnieniu wizji Europy wolnej, niepodzielnej, dostatniej i bezpiecznej. Przyspieszając rozwój transgranicznej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej, inicjatywa przyczyni się do dalszego rozwoju zintegrowanej gospodarki europejskiej i jednolitego rynku europejskiego.

Łączność infrastrukturalna jest siłą napędową wzrostu gospodarczego i kluczowym środkiem do wzmocnienia odporności gospodarczej – w tym bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację dostaw energii.

Lepsze drogi, drogi kolejowe, łącza telekomunikacyjne i złącza energetyczne, zwłaszcza na kierunkach północ-południe, mogą również zwiększyć bezpieczeństwo wojskowe, umożliwiając sprawne i sprawne przemieszczanie się sił zbrojnych Sojuszu przez państwa, które wyznaczają wschodnią granicę NATO.

Inicjatywa Trójmorza wzmocni wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej i umożliwi nie tylko temu regionowi, ale całej Europie osiągnięcie zamożniejszego, bardziej odpornego ekonomicznie i bezpieczniejszego. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych jest to Europa, która jest bardziej zdolna do współpracy w rozwiązywaniu wspólnych szans i wyzwań.

Oficjalnie Trójmorze jest to tylko przedsięwzięciem gospodarczym. Jak Amerykanie mogą się w to zaangażować?

Inicjatywa Trójmorza jest przedsięwzięciem zainicjowanym i prowadzonym w Europie Środkowej. Rząd Stanów Zjednoczonych nie tylko wspiera ją dyplomatycznie – można sobie przypomnieć zdecydowane poparcie prezydenta Trumpa podczas szczytu Trójmorza w Warszawie, który odbył się w lipcu 2017 roku, ale także zobowiązał się zainwestować do miliarda USD w tę inicjatywę, w tym w Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza. Jestem przekonany, że gdy Fundusz osiągnie masę krytyczną, przyciągnie do siebie i do projektów infrastrukturalnych Europy Środkowej inwestycje z komercyjnego kapitału USA. Mam również nadzieję, że Trójmorze przyciągnie inwestycje banków rozwoju i funduszy komercyjnych z całego świata, w tym oczywiście z Europy Zachodniej, regionu, który bezpośrednio skorzysta na dobrobycie Europy Środkowej.

Jakie są perspektywy rozwoju połączeń LNG w Trójmorzu. Jakie są perspektywy Ukrainy, która nie jest jej członkiem?

Rozwój połączeń infrastruktury gazowej, które umożliwiają państwom członkowskim Trójmorza dostęp do różnych dostawców energii, jest wyraźnym celem inicjatywy. Dotyczy to zarówno terminali LNG, jak i gazociągów. W Europie Środkowej poczyniono znaczne postępy w tej dziedzinie, ale potrzeba więcej, a Trójmorza może znacznie pomóc w realizacji tego priorytetu. Jeśli chodzi o Ukrainę i Mołdawię oraz kraje Bałkanów Zachodnich, które nie są formalnymi członkami Inicjatywy Trójmorza, uważam, że ważne jest, aby uwzględnić je w wizji Trójmorza. Rzeczywiście, bez nich wizja niepodzielnej i zintegrowanej Europy nigdy się nie spełni. Dobra wiadomość jest taka, że ​​Inicjatywa Trójmorza może i powinna obejmować projekty transgraniczne z udziałem tych krajów. Ale zgadzam się, że można zrobić więcej, aby wyjaśnić, że te kraje europejskie są ważnym elementem wizji Trójmorza.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik