TTIP pomoże koncernom węglowodorowym bronić się przed polityką klimatyczną

2 maja 2016, 08:45 Alert

(The Guardian/Wojciech Jakóbik)

Organizacja Greenpeace ostrzega, że Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne może pozwolić Stanom Zjednoczonym na ingerencję w politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Z informacji do których dotarł Greenpeace wynika, że w negocjacjach Amerykanie wnioskują o to, aby Komisja Europejska musiała informować firmy z USA z wyprzedzeniem o wszelkich nowych regulacjach klimatycznych. Mają mieć one prawo opiniowania zmian identyczne do tego, jakie mają europejskie firmy. Mimo to w obecnym szkicu porozumienia negocjowanego przez Brukselę i Waszyngton ma być gwarancja prawa Komisji do rozwiązywania sporów ze spółkami.

Ekolodzy ostrzegają, że propozycje USA nie spotkały się z krytyką, ani kontrpropozycjami po stronie Europejczyków. W przekonaniu The Guardian TTIP może stać się narzędziem lobby węglowodorowego do obrony przed polityką klimatyczną.