TVN24: Komisja Europejska wyegzekwowała całość kary nałożonej na Polskę za Kopalnię Turów

10 czerwca 2022, 08:45 Alert

Według stacji TVN24, całość kary nałożonej na Polskę za niedostosowanie się do środka zaradczego wymaganego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czasie polsko-czeskiego sporu o Kopalnię Turów została wyegzekwowana poprzez potrącenia na należnych Polsce funduszach europejskich. 

Kopalnia węgla brunantego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Kopalnia węgla brunantego Turów. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Zgodnie z decyzją TSUE z końca maja 2021 roku, Polska miała na czas trwania sporu wstrzymać pracę Kopalni Turów. Strona polska tłumaczyła, że tego nie uczyni ze względu na bezpieczeństwo energetyczne. Od 20 września do 3 lutego naliczane były kary – 500 tys. euro dziennie za nierespektowanie sądowego nakazu. Łącznie do tego czasu uzbierało się ponad 68 mln euro kary, którą polski rząd musiał zapłacić na rzecz Komisji Europejskiej.

Rząd twierdził, że nie zapłaci tej kwoty, uznając ją za niesprawiedliwą. Komisja Europejska wyegzekwowała jednak zasądzoną należność i potrąciła ją o kwoty przekazywane Polsce w ramach przekazywanych funduszy unijnych. Według TVN24 ostatnie potrącenie miało miejsce 31 maja, co całkowicie kończy sprawę zasądzonej kary.

TVN24/Mariusz Marszałkowski

RMF FM: Komisja Europejska potrąciła Polsce pieniądze za Turów