Turowski: Energiewende spowalnia rozwój Polski

17 kwietnia 2018, 09:38 Energetyka

Podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Polityka energetyczna. Filary i perspektywa rozwoju” pod patronatem BiznesAlert.pl wystąpił dr Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

wiatrak OZE energetyka
Fot. BiznesAlert

– Jeśli cały świat i Unia Europejska prowadzą wielkie działania na rzecz redukcji CO2, to w pewnym stopniu są one kontrskutecznie – ostrzegł Turowski. Mówił, że pomimo starań państw świata emisja dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych rośnie. – Jeśli udział człowieka w emisji gazów cieplarnianych wynosi około 1 procent światowego wolumenu gazów to, czy polityka ograniczania emisji ma istotny wpływ? – zastanawiał się naukowiec.

Jego zdaniem jest to przykład skrajnego, kosztownego altruizmu albo wyszukanej polityki gospodarczej, czego realizacją może być Energiewende. Według niego to może być wielka pomyłka, ale można zauważyć, że przez nią powstaje 400 tysięcy miejsc pracy, eksport energii, rośnie poparcie społeczne dla projektu, rodzą się koncerny zajmujące się zwrotem energetycznym, rozwija się wizerunek Niemiec jako lidera soft power. – Energia na eksport jest najtańsza. Ceny energii są przerzucone na obywateli, a prąd słany na eksport jest po prostu subsydiowany – wskazał.

Zdaniem naukowca Energiewende ma powodować, że Niemcy stają się największym eksporterem energii na świecie. Są największym producentem OZE na świecie (15,1 procent). Zdaniem Turowskiego przemysł OZE jest główną sprężyną gospodarki niemieckiej, większą niż przemysł samochodowy czy elektromaszynowy. – W 2020 roku będzie stanowić 15 procent PKB Niemiec – podkreślił.

Zastanawiał się on, czy niemiecki Energiewende jest wyrazem altruizmu, czy jest inteligentną polityką przemysłową budującą trwałe przewagi niemieckiej gospodarki. Jego zdaniem przykładem realizacji tej polityki na arenie europejskiej jest narzucanie norm w ramach projektu Unii Energetycznej. W 2014 roku Polska postulowała rehabilitację węgla, solidarność na rynku gazu. – Warto zobaczyć co z tego zostało po tym, jak przemieliła to Komisja Europejska – powiedział Turowski. Obecnie Unia Energetyczna tworzy zintegrowany rynek energii uwalniający eksport energii, dekarbonizację gospodarki zwiększającą popyt na OZE. – Unia Energetyczna jest instrumentem przebudowy rynku – wskazał.

Przedstawiciel BBN mówił też o skutkach polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla Polski. Ostrzega przed odkształceniem wzrostu PKB w tym kraju. Skala wydatków na modernizację i dostosowanie energetyki do polityki klimatycznej szacowana jest na 300-400 mld zł w perspektywie 20 lat. – Wiązało się to z rzeczywistym spowolnieniem wzrostu gospodarczego – powiedział naukowiec, posiłkując się dokumentami polskiego rządu.