W tym roku Tauron przyłączył już ponad 3 tys. mikroinstalacji

28 listopada 2017, 15:15 Alert
episkopat
Instalacja fotowoltaiczna na dachu Kolegium Episkopatu Polski. Fot. Columbus SA.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w 2017 roku Tauron Dystrybucja jest krajowym liderem w zakresie przyłączeń mikroinstalacji OZE, nie przyłącza natomiast odnawialnych źródeł energii o większej mocy. Jak na razie w pierwszych trzech kwartałach br. spółka dystrybucyjna z południowo-zachodniej Polski przyłączyła tylko jedną instalację OZE o mocy ponad 40 kW, a więc niezaliczaną do grupy mikroinstalacji.

W III kwartale 2017 r. Tauron Dystrybucja przyłączył około 1300 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy ok. 7,1 MW. Wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej.

To wynik nieco lepszy niż w II kwartale br., w którym spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła 1,17 tys. mikroinstalacji o mocy ok. 6,84 MW i wyraźnie lepszy niż w I kwartale 2017 r. (540 mikroinstalacji o mocy ok. 4 MW).

W sumie w pierwszych trzech kwartałach w sieci dystrybucyjnej Taurona pojawiło się 3,01 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 17,94 MW.

Najwięcej mikroinstalacji w ubiegłym roku Tauron Dystrybucja przyłączyła w II kwartale (1,4 tys. o mocy 7,9 MW).

Na koniec 2016 r. w sieci tego OSD pracowało około 4,94 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 30 MW. Po doliczeniu mikroinstalacji podłączonych w pierwszych trzech kwartałach br. ich łączny potencjał wzrósł do 47,94 MW.

W III kwartale 2017 roku Tauron Dystrybucja nie przyłączył natomiast żadnej większej instalacji odnawialnego źródła energii o mocy przekraczającej 40 kW. W pierwszych trzech kwartałach br. przyłączono tylko jedną większą elektrownię OZE – system fotowoltaiczny o mocy ok. 0,4 MW.

W sumie na koniec III kwartału 2017 r. łączny potencjał większych OZE podłączonych do sieci spółki Tauron Dystrybucja wyniósł ok. 856,5 MW.