Raport: Co dziesiątego Polaka trapi ubóstwo energetyczne

3 kwietnia 2018, 07:00 Alert
infografika_ubostwo_energetyczne_1_005F29bB

O raporcie Instytut Badań Strukturalnych na tam ubóstwa energetycznego w Polsce pisze „Rzeczpospolita”. Z opracowania wynika, że problem ten dotyczy 12,2 proc. mieszkańców Polski.

Autorzy opracowania definiują ubóstwo energetyczne, jako zjawisko, które dotyczy osób doświadczających trudności w zaspakajaniu swoich potrzeb energetycznych, czyli ogrzewaniu mieszkania, podgrzewaniu wody i posiłków, oświetleniu i korzystaniu z podstawowych sprzętów AGD.

W raporcie skalę ubóstwa energetycznego w Polsce oszacowano za pomocą wskaźnika wysokie koszty – niskie dochody (WK – ND), na bazie analizy badania budżetów gospodarstw domowych prowadzonego corocznie przez GUS.

Jak wynika z raportu Instytut Badań Strukturalnych, problem ubóstwa energetycznego dotyczy 12,2 proc. mieszkańców Polski, ale zjawisko to zmniejszyło się o 2,2 punktu procentowego między 2012 a 2016 rokiem, jednak wciąż dotyczy 4,6 mln osób. W ocenie autorów raportu przyczyną zmiany był wzrost dochodów gospodarstw domowych, m.in. dzięki programowi „Rodzina 500+”. Jednak podkreślają oni że, odsetek osób ubogich energetycznie, które nie były ubogie dochodowo, praktycznie się nie zmienił i wynosi ok. 5,6 proc. mieszkańców Polski. Jak wskazują 2,1 mln mieszkańców Polski nie może zaspokoić swoich potrzeb energetycznych, mimo że znajduje się powyżej progu ubóstwa. Ubodzy energetycznie to głównie mieszkańcy wsi i małych miast: co piąty mieszkaniec wsi jest ubogi energetycznie. Ponad 80 proc. ubogich energetycznie mieszka w domach jednorodzinnych, 25 proc. to emeryci i renciści.

Cytowana przez dziennik analityczka IBS Konstancja Ziółkowska zaznacza przy tym, że gdyby oceniając sytuację w Polsce zostało zastosowane kryterium z Wielkiej Brytanii, gdzie 10 proc. dochodów przeznaczanych jest na energię i ciepło, wówczas w Polsce 40 proc. gospodarstw domowych miałoby status ubogich energetycznie. Jak pisze „Rz” według IBS w usunięciu przyczyny ubóstwa energetycznego może pomóc termomodernizacja. W doraźnym łagodzeniu skutków mają pomagać zasiłki celowe.

Rzeczpospolita/CIRE.pl