Jest porozumienie UE o celu OZE do 2030 roku na poziomie 32 procent

14 czerwca 2018, 07:00 Alert
Ważne-OZE (4)

Komisarz ds. energii i klimatu Unii Europejskiej Miguel Arias Canete poinformował o zakończeniu negocjacji na temat wiążącego celu udziału Odnawialnych Źródeł Energii w miksie energetycznym Wspólnoty. Cel został ustalony na poziomie 32 procent.

Za podwyższeniem celu ponad 30 procent opowiedziały się Szwecja, Litwa, Luksemburg i Portugalia, które chciały poziomu 35 procent. Inna grupa państw opowiadała się za podwyżką powyżej 30 procent, ale „daleko od 35 procent” – wskazał Canete. Trzecia grupa opowiadała się za pozostaniem przy 30 procentach, a czwarta domagała się obniżenia celu.

W styczniu Parlament Europejski zatwierdził propozycję Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, aby ustalić unijny cel udziału OZE do 2030 roku na poziomie 35 procent. Rada Unii Europejskiej zaproponowała elastyczny cel 32-33 procent.

Canete poinformował wczesnym rankiem 14 czerwca, że strony doszły do porozumienia o ogólnym celu unijnym na poziomie 35 procent. – Jest porozumienie! Nowy cel dla źródeł odnawialnych do 2030 roku na poziomie 32 procent. OZE są dobre dla Europy, a Europa jest dziś dobra w OZE. Układ jest ciężko okupionym zwycięstwem w ramach naszych wysiłków na rzecz uwolnienia prawdziwego potencjału Europy w transformacji ku czystej energii. Dziękuję wszystkim – napisał na Twitterze. Nie zdradził więcej szczegół1ów na temat porozumienia.

Twitter/Wojciech Jakóbik