UE opłaci projekty infrastrukturalne dla krajów bałkańskich z Wspólnoty Energetycznej

31 sierpnia 2015, 07:51 Alert

(EurActiv/Teresa Wójcik)

Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

Na Energetycznym Szczycie Bałkanów Zachodnich w Wiedniu 28 sierpnia przyjęto cztery projekty regionalnego rozwoju sieci elektroenergetycznej oraz trzy decyzje realizacyjne w tej samej sprawie. Poinformował o tym dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej, Janez Kopač, podkreślając, że państwa regionu zobowiązały się do zgodnego działania w wypełnianiu zobowiązań wynikających z członkostwa we Wspólnocie Energetycznej. 

Na realizacje tych zadań Unia Europejska przewidziała dofinansowanie w kwocie 200 mln euro – dodał Kopač. Na Szczycie postanowiono, aby te cztery projekty włączyć do planu finansowania projektów energetycznych z kwoty przedwstępnej pomocy UE zaplanowanej na 2015 r. Jeden z tych projektów rozwoju sieci elektroenergetycznej dotyczy budowy segmentu Transbałkańskiego Korytarza Elektroenergetycznego na terytorium Serbii. Drugi – rozbudowy segmentu sieci tego Korytarza na obszarze Czarnogóry.

UE przeznacza 600 mln euro na wsparcie finansowe realizacji dziesięciu projektów rozbudowy infrastruktury na Bałkanach Zachodnich. Oprócz czterech projektów sieci energetycznej, są to projekty m.in. autostrady łączącej Nisza i Dracz oraz modernizacji linii kolejowej Belgrad Budapeszt. 

Z pakietu finansowego w wysokości 600 mln euro, 200 mln pochodzi z funduszu zbliżenia do UE, pozostałe 400 mln euro dostarczają inne instytucje europejskie: niemiecki bank KfW, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.  Na wiedeńskim Szczycie, w którym uczestniczyła kanclerz Niemiec, Angela Merkel oraz komisarz UE ds. polityki zagranicznej Federica Mogherini zatwierdzono łącznie 24 projekty do późniejszej realizacji. Koszt tych projektów łącznie ma wynieść 7,7 mld euro.