Grupa Azoty otrzymała finansowanie z Unii na realizację projektu portu Police

11 października 2022, 14:15 Alert

Projekt portu Police otrzyma dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE). Spośród wielu projektów zgłoszonych do dofinansowania, UE wybrała pomysł zgłoszony przez port Police, który wchodzi w skład Grupy Azoty. Dofinansowanie wyniesie blisko 1,74 miliona euro.

Grupa Azoty z dużym projektem na lata

Projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności portu Police” obejmuje budowę węzła kolejowego dla portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do portu morskiego Police, opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży w Policach.

Planowane prace zwiększą dostępność do portu od strony lądu i morza oraz zwiększą jego wydajność przeładunkową. Rozwój portu zwiększy również potencjał grupy kapitałowej Azoty.

Projekt został wybrany w ramach programu „Łącząc Europę” w perspektywie finansowej 2021-2027. Całkowity koszt to prawie 3,5 miliona euro, a uzyskane dofinansowanie to blisko 1,74 miliona euro.

– Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii port morski w Policach otrzymał gwarancję zewnętrznego finansowania dla projektu, który służy realizacji jego zadań statutowych, a pośrednio również rozwojowi całej grupy kapitałowej Azoty. To duży sukces, tym bardziej, że port Police jest jedynym portem, który otrzymał finansowanie w ramach tej edycji programu – mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty/Wojciech Gryczka

Rząd planuje dalej wspierać branżę nawozową, aby nie podrożała żywność