UE zabiega o partnerstwo energetyczne Turcji

12 marca 2015, 10:00 Alert

(EurActiv/Anadolu/Eurasia Oil/Teresa Wójcik)

Recep Tayyip Erdogan (L) i Władimir Putin (P). Fot: Kremlin.ru
Recep Tayyip Erdogan (L) i Władimir Putin (P). Fot: Kremlin.ru

Wczoraj turecka Agencja Anadolu otrzymała oświadczenie Komisji Europejskiej, w którym Bruksela zapowiedziała, że zmierza do strategicznego partnerstwa energetycznego z Turcją.

W oświadczeniu KE nawiązuje do przyjętych celów i zasad Unii Energetycznej, podkreślając, że Unia ta ma m. in. na celu zmniejszenie zależności energetycznej od państw zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem Rosji – największym dostawcą gazu ziemnego do Europy. Jest to coraz ważniejsze – zwraca uwagę Agencja Anadolu – w sytuacji coraz bardziej zaostrzających się stosunków z Moskwą.

Agencja spodziewa się, że Bruksela użyje wszystkich dostępnych instrumentów polityki zagranicznej w celu wprowadzenia strategicznego partnerstwa energetycznego z państwami produkującymi węglowodory albo są państwami tranzytowymi. A więc takimi, jak Algieria, Turcja, Azerbejdżan, Turkmenistanie itp. Szczególne znaczenie ma Turcja z uwagi na Południowy Korytarz Gazowy i jego ważne segmenty: Gazociąg Transanatolijski – TANAP i Gazociąg Transadriatycki – TAP.   

Turcja ograniczyła swoje członkostwo we Wspólnocie Energetycznej do statusu obserwatora. Ankara żywiła znaczne obawy dotyczące przepisów Wspólnoty o ochronie środowiska, polityce konkurencji i handlu zagranicznego, które ograniczałyby wpływ krajowych monopolistów na sektor energetyczny.