Ukraina chce eksportować energię do Polski i na Węgry

30 maja 2016, 09:15 Alert
Elektrownia atomowa Chmielnicki
Elektrownia jądrowa Chmielnicki. Fot. Wikimedia Commons

(CIRE)

Ukraiński operator elektrowni jądrowych Energoatom chce doprowadzić do realizacji projektu, który umożliwi uruchomienie eksportu energii elektrycznej z jednego z bloków elektrowni jądrowej Chmielnicki do Polski i na Węgry.

Ukraina proponuje, aby blok nr 2 elektrowni jądrowej Chmielnicki został przyłączony bursztyńskiej wyspy energetycznej, z której energia mogłaby popłynąć do Polski i na Węgry,

Strona ukraińska szacuje koszty tego projektu na 55 mln USD. Z czego 8 mln USD miało by być przeznaczone do przywrócenie do eksploatacji linii 750 kV Chmielnicki – Rzeszów oraz na rewitalizację połączenia z Węgrami.
Według szacunków Energoatomu około 16 mln euro trzeba przeznaczyć na odłączanie bloku nr 2 elektrowni Chmielnicki od ukraińskiego systemu elektroenergetycznego i przyłączenie go do bursztyńskiej wyspy energetycznej, a około 31 mln euro na zapewnienie energii na potrzeby własne bloku w sytuacji, gdy będzie pracował synchronicznie z systemem ENTSO-E.

Energoatom liczy, że jeśli zawrze długoterminowe umowy na eksport energii elektrycznej, to uda mu się zapewnić finansowanie tego projektu bez gwarancji rządowych. Jak twierdzi szef firmy, środki może zapewnić Bank Barclays, który jest gotowy do kredytowania na poziomie dwóch trzecich kosztów inwestycji.