Czy prezes Naftogazu został wybrany nielegalnie? Ukraińskie CBA wzywa do jego odwołania

16 czerwca 2021, 07:00 Alert

Według Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji, wybór Jurija Witrenki na stanowisko szefa największego państwowego koncernu energetycznego na Ukrainie, czyli Naftogazu, został dokonany z pogwałceniem prawa. Agencja wzywa rząd do cofnięcia jego decyzji. 

Jurij Witrenko
Prezes Naftogaz Jurij Witrenko fot. FB

Problemy Witrenki

– Budowa efektywnego systemu ładu korporacyjnego przedsiębiorstw państwowych jest jednym z głównych filarów walki z korupcją na Ukrainie. Jest to również jedna z kluczowych rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która prowadzi obecnie wizytę monitorującą na Ukrainie. W celu przeciwdziałania korupcji ukraińskie prawo stanowi, że osoba po zwolnieniu ze służby publicznej nie może uczestniczyć w kierowaniu organizacjami, na które mogłaby wpływać pracując na rzecz państwa. Ograniczenie to jest stosowane niezależnie od tego, jak długo dana osoba pracowała na stanowisku przed zwolnieniem – czytamy w oświadczeniu Agencji.

Według niej, Jurij Witrenko, będąc wiceministrem energetyki od 21 grudnia 2020 roku do 28 kwietnia 2021 roku, kilkukrotnie podejmował decyzje służbowe odnoszące się do funkcjonowania Naftogazu. 12 stycznia jako pełniący obowiązki ministra energetyki podpisał pismo do ministerstwa rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa, w którym proponuje uzupełnienie tekstu aktu prawnego nr 50 o pozycje, które przewidywały prawo resortu energetyki do zarządzania akcjami należącymi do Naftogazu. 27 kwietnia (dzień przed dymisją zarządu Naftogazu) Witrenko podpisał rozporządzenie rady ministrów, zawierającą ocenę pracy rady oraz zarządu Naftogazu. Witrenko uznał wówczas, że należy ocenić prace zarządu jako niezadowalającą.

Usunięcie poprzedniego zarządu Naftogazu, włącznie z jego prezesem Andrijem Kobolewem, spotkało się z krytyką państw grupy G7, które uznały je za krok wstecz w procesie reform na Ukrainie.  Agencja zaleciła rządowi usunięcie oceny wydanej w oparciu o propozycję Witrenki, a także pozbawienie go funkcji prezesa Naftogazu.

NACP/Mariusz Marszałkowski

Jakóbik: Afera Naftogazu na finiszu sporu o Nord Stream 2 utrudni wysiłki Polsce