Ukraina informuje o kolejnym incydencie w strefie wykluczenia w Czarnobylu

28 lutego 2022, 09:15 Alert

Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) o incydencie mającym miejsce na terenie strefy wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni atomowej. Według Kijowa pociski artyleryjskie trafiły w skład przechowywania odpadów radioaktywnych. Nie zaobserwowano zwiększenia poziomu promieniowania na terenie obiektu. 

Czwarty blok elektrowni w Czarnobylu w 2015 roku. Fot. Mariusz Marszałkowski
Czwarty blok elektrowni w Czarnobylu w 2015 roku. Fot. Mariusz Marszałkowski

Państwowy Inspektorat Dozoru Jądrowego Ukrainy (SNRIU) poinformował MAEA, że zarówno komunikacja z obiektem – kijowskim oddziałem Państwowego Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Radon” – jak i system monitorowania promieniowania w tym miejscu zostały przywrócone nad ranem 27 lutego.

Incydent w Czarnobylu miał miejsce dzień po tym, jak SNRIU poinformowało MAEA, że transformator elektryczny w podobnym składowisku odpadów w pobliżu miasta Charków został uszkodzony, również bez żadnych doniesień o uwolnieniu radioaktywności. W takich obiektach zwykle znajdują się nieużywane źródła promieniotwórcze i inne niskoaktywne odpady ze szpitali i przemysłu.

– Te dwa incydenty podkreślają bardzo realne ryzyko, że obiekty z materiałami radioaktywnymi ucierpią podczas konfliktu, co może mieć potencjalnie poważne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego i środowisk” – powiedział dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Chociaż te składowiska nie zawierają wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, składowane tam odpady mogą nadal powodować poważne incydenty radiologiczne – dodał dyrektor generalny organizacji. Pochwalił jednocześnie SNRIU personel dotkniętych atakami obiektów za ich czujność i odwagę w zapewnianiu stałego bezpieczeństwa i ochrony.

MAEA/SNRIU/Mariusz Marszałkowski

Jakóbik: Stan wojenny w energetyce