Ukraina ma plan gromadzenia zapasów węgla

23 czerwca 2015, 15:23 Alert

(MSZ)

Antracyt

Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy przedstawiło plany odnośnie tworzenia w roku 2015 zapasów węgla.

Zgodnie z przedstawioną przez Wiceministra Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy O. Swietelika informacją, węgiel gazowy na potrzeby przyszłego sezonu grzewczego zakupiony zostanie od przedsiębiorstwa państwowego „Ugol Ukrainy”, a węgiel antracytowy zakupiony zostanie za granicą w drodze przetargów. W roku 2015 planowany jest zakup 24 mln ton węgla, z czego na dzień dzisiejszych zakupiono 11 mln ton. W magazynach elektrociepłowni zakumulowanych ma zostać od 2,5 do 3 mln ton węgla.

Przedsiębiorstwo państwowe „Ugol Ukrainy” założono w 2003 r. w celu udoskonalenia procesu dystrybucji węgla. Przedsiębiorstwo jest państwowym operatorem na hurtowym rynku węgla wydobywanego przez kopalnie państwowe. Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo państwowe „Ugol Ukrainy” przebywa w procesie likwidacji, który zakończony ma zostać w 2016 r.