Tkocz: Energetyka węglowa także potrzebuje umowy społecznej

29 kwietnia 2021, 13:00 Energetyka

– Prezes Taurona ze stroną społeczną zgodzili się, że dokumenty wypracowane przez zespoły dotyczące umowy społecznej na rzecz branży wydobywczej nie są bez znaczenia dla energetyków i powstania tożsamej umowy dla energetyki – pisze Bogdan Tkocz z komitetu protestacyjno-strajkowego Taurona. – Jesteśmy pełni obaw a zarazem gotowi do merytorycznej dyskusji i odpowiedzialnych decyzji.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno. Fot. Tauron
Nowy blok Elektrowni Jaworzno. Fot. Tauron

28 kwietnia odbyło się spotkanie z zarządem Tauron Polska Energia. Było to pierwsze nasze spotkanie z Prezesem Zarządu Pawłem Strączyńskim i trwało prawie pięć godzin. Tematy to kierunek zmian w energetyce polskiej, ale również dostosowane Grupy Kapitałowej Tauron. Jako przedstawiciele strony społecznej, Komitetu i Rady Społecznej, oczekiwaliśmy od Prezesa informacji dotyczących  przyszłości Tauron w takim schemacie organizacyjnym wspólnie z aktywami węglowymi. Otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że przyszłości Tauron wspólnie z tymi aktywami przy tak wysokich cena uprawnień do emisji CO2 nie ma. Należy podejmować decyzje, by Tauron mógł istnieć i się rozwijać w przyszłości. Pan prezes uzasadnił wydzielenie aktywów węglowych z przymusem dotyczących możliwość ich finansowania i utrzymania. Ekonomicznie nie ma możliwości wytwarzania energii z pomocą tych aktywów wytwórczych. Zadaliśmy pytanie o to, jak może wyglądać scenariusz dla poszczególnych spółek, co z wypracowanymi dokumentami, czyli raportem wypracowanymi przez zespoły Komitet Protestacyjno Strajkowego.

Otrzymaliśmy informację, że te dokumenty zostaną wykorzystane w pracach nad powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Prezes Taurona ze stroną społeczną zgodzili się, że dokumenty wypracowane przez zespoły dotyczące umowy społecznej na rzecz branży wydobywczej nie są bez znaczenia dla energetyków i powstania tożsamej umowy dla energetyki. Usłyszeliśmy, że Tauron będzie rozwijał OZE. Być może wiodącą firmą będzie Ekoenerga i nowy twór spółek skarbu państwa. Usłyszeliśmy, że zły wynik finansowy poszczególnych spółek musi być poprawiony. W odpowiedzi na pytanie o to, czy inwestycje będą wsparte przez zasoby ludzkie Taurona, otrzymaliśmy informację, że należy wzmocnić firmy serwisowe typu Tauron Serwis, ale już w ramach nowej strategii Grupy Tauron.

Rada społeczna i komitet przyznają, że transformacja jest faktem, ale widzimy zagrożenia związane również z uzależnieniem się od energii elektrycznej z zagranicy i nawet blackout. Usłyszeliśmy, że będą musiały powstać aktywa wytwórcze na gaz. My chcemy wiedzieć o tym, w jakich lokalizacjach, a także kiedy się to stanie. Problemy z likwidacją miejsc pracy na pewno wystąpią, a my chcemy wiedzieć jak zabezpieczyć pracowników. Być może należy wziąć pod uwagę powołanie specjalnej strefy ekonomicznej i zapisać je w dokumentach tak, jak to zrobiono w Jaworznie. Padł także temat uzupełnienia kadry w poszczególnych spółkach. Powinna być możliwość przejścia z jednego zakładu czy spółki do drugiej. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników i cała transakcja musi być ewolucyjna, a nie rewolucyjna bo nigdy dotąd jedną decyzją nie likwidowaliśmy całej branży i ich pochodnych. Ustaliliśmy również, że czas również na wspólne działania z innymi grupami energetycznymi. Być może dojdzie do protestu w Warszawie.

Nasza desperacja jest ogromna. Wiemy, że ta szeroka likwidacja odbije się czkawką polskiej gospodarce. Z tego powodu wdrożenie nowych technologii z zakresu niskich emisji, paliw bezdymnych i technologii wychwytu CO2 musi stać się faktem. Jesteśmy pełni obaw a zarazem gotowi do merytorycznej dyskusji i odpowiedzialnych decyzji.

Strączyński: Nie da się utrzymać energetyki węglowej