Unia chce zabezpieczyć łańcuchy dostaw surowców krytycznych

16 marca 2023, 19:30 Alert

Komisja Europejska przedstawiła akt o surowcach krytycznych (CRM), która ma zapewnić dostęp do materiałów niezbędnych do nowych technologii.

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Rozporządzenie CRM zakłada wprowadzenie regulacji, które aktualizują listę surowców strategicznych, istotnych dla transformacji energetycznej a także przemysłu, sektora kosmicznego i obronnego, a zagrożonych problemami z dostawą. Akt zakłada, że wydobycie surowców krytycznych ma wynosić co najmniej 10 procent rocznego zużycia w Unii Europejskiej, przetwarzanie – co najmniej 40 procent, a recykling – co najmniej 15 procent. Nie więcej niż 65 procent rocznego zużycia surowców krytycznych na dowolnym etapie przetwarzania może pochodzić z jednego kraju trzeciego.

Komisja postuluje także tworzenie bezpiecznych i odpornych łańcuchów dostaw surowców krytycznych poprzez uproszczenie procedur oraz ułatwienie finansowania. Unia ma także monitorować łańcuchy dostaw surowców krytycznych, a część przedsiębiorstw będzie musiała przeprowadzić audyt łańcuchów dostaw surowców z testem warunków skrajnych. Komisja postuluje także dalsze inwestycje w badania i rozwój, a także rozwój obiegu zamkniętego surowców krytycznych. W tym celu kraje członkowskie mają zbadać możliwości odzysku takich surowców z odpadów, a także zbierać odpady i prowadzić recykling.

Unia Europejska ma nigdy nie być niezależna od importu surowców krytycznych, ale ma wzmocnić ich dywersyfikację, między innymi poprzez współpracę z partnerami zagranicznymi. Ma także stworzyć Klub Surowców Krytycznych dla państw myślących podobnie o bezpieczeństwie dostaw oraz pragnących zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe.

Rozporządzenie w sprawie surowców krytycznych ma zostać przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. – Akt o surowcach krytycznych przedstawiono równolegle z unijnym aktem w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, którego celem jest zwiększenie unijnej produkcji najważniejszych technologii neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla lub technologii neutralnych emisyjnie, aby zapewnić bezpieczne, zrównoważone i konkurencyjne łańcuchy dostaw czystej energii z myślą o realizacji ambicji UE w zakresie klimatu i energii – przypomina Komisja.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik