Rada Europejska apeluje o strategię klimatyczną

23 marca 2018, 07:00 Alert
Zanieczyszczenia, emisje, dym

Liderzy UE wezwali na szczycie unijnym Komisję Europejską do przedstawienia do pierwszego kwartału 2019 r. propozycji długoterminowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego.

Strategia klimatyczna

Strategia ma położyć fundamenty pod unijną politykę klimatyczną na kolejne lata. Do tej pory Komisja Europejska nie ogłosiła daty publikacji.W odpowiedzi na konkluzje Rady dyrektor Climate Action Network (CAN) Europe Wendel Trio podkreślił, że nowa strategia ma precyzować kroki, jakie podejmą kraje UE, aby utrzymać wzrost temperatury w ramach limitu 1,5 stopnia określonego w porozumieniu paryskim. „Nie ma wątpliwości, że obecny cel klimatyczny na 2030 r. jest niewystarczający” – zaznaczył.

Dodał, że po raz pierwszy od czasu zawarcia porozumienia w Paryżu przywódcy UE wzywają do konkretnych działań, które pozwolą urzeczywistnić to porozumienie.Przyjęte w grudniu 2015 roku na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu porozumienie COP23 podpisało 195 krajów. Jego głównym celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. Celsjusza.

Porozumienie paryskie

Zgodnie z porozumieniem paryskim UE zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., przy jednoczesnej modernizacji gospodarki i tworzeniu miejsc pracy.

Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia paryskiego na mocy decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który 1 czerwca 2017 r. ogłosił, że jego kraj „całkowicie wstrzymuje wprowadzanie w życie niewiążącego porozumienia paryskiego oraz drakońskich obciążeń finansowych i gospodarczych, które umowa ta nakłada na USA”. Decyzję o wycofaniu USA z porozumienia klimatycznego Trump uzasadniał tym, że partycypowanie w nim osłabiłoby amerykańską gospodarkę, zmniejszyłoby liczbę miejsc pracy i naruszyłoby suwerenność narodową.

Polska Agencja Prasowa