Ukraina po wejściu do Unii otrzyma ogromny zastrzyk finansowy

4 października 2023, 09:40 Alert

Według wewnętrznych szacunków całkowitego budżetu Unii Europejskiej, akcesja Ukrainy zapewni Kijowowi około 186 miliardów euro w ciągu siedmiu lat, podaje brytyjski Financial Times powołując się na projekt budżetu Unii Europejskiej, zaplanowanego na siedem lat, z uwzględnieniem wejścia nowych członków.

Jak informuje brytyjski dziennik tego lata unijni urzędnicy ocenili potencjalne skutki finansowe przystąpienia nowych członków do związku. Przygotowali badanie, w którym wykorzystali zasady budżetowe na lata 2021–2027 na założeniu, że do Wspólnoty należeć będzie Ukraina, Mołdawia, Gruzja i sześć państw Bałkanów Zachodnich.

Rozszerzenie Unii wszystkich dziewięciu członków kosztowałoby budżet 256,8 miliardów euro, a skutki uboczne dla istniejących państw członkowskich UE obejmowałyby zmniejszenie dotacji dla gospodarstw rolnych o około jedną piątą. FT szacuje, że po przyjęciu dziewięciu nowych krajów członkowskich obecny budżet wzrośnie o 21 procent, do 1,47 biliona euro. Stanowi to około 1,4 procent PKB wszystkich 36 krajów.

Choć pełne rozszerzenie Unii może zająć dekadę lub dłużej i będzie wiązać się z poważnymi reformami istniejących mechanizmów fiskalnych, oczekiwana skala niezbędnych zmian w zdecydowany sposób zmieni równowagę fiskalną w bloku.

– Wszystkie państwa członkowskie będą musiały płacić więcej i otrzymywać mniej z budżetu UE; wiele państw członkowskich, które są obecnie odbiorcami netto, stanie się darczyńcami netto – czytamy w dokumencie Sekretariatu Rady UE.

Stosując obecne reguły fiskalne w rozszerzonej Unii Ukraina będzie kwalifikować się do 96,5 miliarda euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE na okres siedmiu lat. Według badania ta zmiana finansowa zmniejszy dotacje rolne dla istniejących państw członkowskich UE o około 20 procent.

Ponadto Ukraina będzie mogła otrzymać 61 miliardów euro z funduszy spójności UE, których celem jest poprawa infrastruktury w biedniejszych państwach członkowskich. W badaniu oszacowano, że wraz z dziewięcioma dodatkowymi państwami członkowskimi Czechy, Estonia, Litwa, Słowenia, Cypr i Malta nie będą już kwalifikować się do tego finansowania.

Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami europejskich dyplomatów Unia Europejska jest gotowa rozpocząć formalne rozmowy akcesyjne do końca tego roku. Szef Rady Europejskiej Charles Michel przyznał, że Ukraina może zostać członkiem UE do 2030 roku.

Financial Times / Jacek Perzyński

Kaca: Nowy instrument Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy, czyli metoda kija i marchewki