Unimot ujawnił nową strategię. Planuje zwiększyć rolę zielonej energii

24 kwietnia 2024, 10:00 Alert

Grupa Unimot przedstawiła strategię grupy do 2028 roku. Planuje między innymi nowe inwestycje w OZE, zwiększenie roli spółki Unimot Energia i Gaz w transformacji energetycznej czy osiągnięcie skumulowanego zysku netto na poziomie miliarda złotych do 2028 roku.

Źródło: Unimot

Unimot przedstawił strategię grupy na lata 2024-2028. Skupia się ona z jednej strony na maksymalnym wykorzystaniu potencjału dotychczasowych kluczowych segmentów biznesowych i umocnienia ich pozycji rynkowej, z drugiej na aktywnym udziale w transformacji energetycznej i zwiększenie udziału spółki w rynku. Jednocześnie grupa planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Misją przyjętą przez Unimot jest dostarczanie czystej i taniej energii. Firma planuje brać aktywny udział w transformacji energetycznej przez inwestycje i rozszerzenie swojej oferty dostępu do niskoemisyjnych produktów energetycznych.

Nowa strategia skupia się na działaniu dwutorowym:

 • Utrzymaniu efektywnej działalności w obszarze paliw, tradingu i logistyki oraz stopniowe poszerzanie portfolio produktowego i dywersyfikacja portfela klientów w kierunku paliw i energii o niższej emisyjności;
 • Inwestycje w nowych kierunkach rozwoju, w tym elektroenergetyki i ciepłownictwa, aby zdywersyfikować źródła przychodu.

Unimot zamierza skupić kluczowe aktywności biznesowe dotyczące transformacji energetycznej w jednej spółce Unimot Energia i Gaz. Będzie ona w dalszym ciągu odpowiadała za inwestycje w odnawialne źródła energii, planowane są inwestycje w zieloną energię elektryczną i ciepło, ofertę realizji OZE i dystrybucji komponentów i sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Unimot Energia i Gaz będzie również odpowiadała za wsparcie lokalnych społeczności w transformacji energetycznej m.in. w kwestii powstawania w klastrach i spółdzielniach energetycznych. Wcześniej zajmował się tym Operator Klastra Energii. Do UEiG trafi również trading energią i usługi bilansowania, którymi aktualnie zajmuje się spółka Tradea oraz produkcja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła będące pod pieczą RCEkoenergia.

– Wiemy, że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mówi się dużo, że Parlament Europejski może skręcić z Zielonego Ładu do ładu industrializacyjnego, przemysłowego, że będzie musiał wesprzeć przemysł Europejski. Może to spowodować pewne zmiany. W związku z tym uważamy, że nasze konserwatywne podejście do inwestycji w nowe źródła, jesteśmy w dobrej pozycji. Zobaczymy jaka będzie nowa dynamika, czy będą wykonywane pewne korekty. Wtedy zadecydujemy o sprawach inwestycyjnych – powiedział Andrzej Sikorski, prezes Unimot.

– Nie musimy ogłaszać, że nagle musimy zmniejszyć emisyjność o 20-30 procent i pędzić za jakimś trendem, po to by wydać pieniądze. Będziemy je wydawać tylko tam gdzie widzimy ekonomiczny sens – dodał.

– Inwestycje w farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne traktujemy jako uzupełnienia naszej ofert w zakresie budowy sprzedaży energii elektrycznej do klientów biznesowych – wyjaśnił Michał Hojowski, wiceprezes ds. transformacji energetycznej Unimotu.

– Mimo, że bardzo mocno akcentujemy i patrzymy w przód w kierunku transformacji, to chce jasno podkreślić, że nie zamierzamy zaniedbywać naszego core’owych biznesu, paliw i biopaliw. […] Dokładamy nowe rodzaje paliw, chcę zwrócić uwagę na nowe paliwo. Paliwo bunkrowe. Jest ono ściśle związane z terminalami i możliwością budowy pewnych zbiorników i infrastruktury. […] Jest to nowy gatunek paliw, który dotychczas nie był sprzedawany przez spółkę. Uważamy, że ma to olbrzymi potencjał na rynku – powiedział Robert Brzozowski, wiceprezes zarządu ds. handlowych

Spółka przyjęła również następujące cele strategiczne.

 • Wzrost EBITDA do poziomu 690 milionów złotych w 2028 roku;
 • Skumulowany zysk netto na poziomie miliarda złotych do 2028 roku;
 • Udział segmentów przejściowych i transformacyjnych w EBITDA Grupy (bez terminali, logistyki i stacji paliw) na poziomie 40 procent w 2028 roku;
 • Inwestycje w biznesy transformacyjne na poziomie 700 milionów złotych do 2028 roku;
 • Coroczna wypłata dywidendy na poziomie minimum 30 procent skonsolidowanego zysku netto;
 • Wskaźnik EBITDA/dług netto (bez zadłużenia z tytułu zapasu obowiązkowego) na poziomie 40 procent.

W nowej strategii spółki wyodrębniono strategiczne obszary rozwoju w kontekście transformacji energetycznej i określone cele.

 • Inwestycje w źródła własne wsparciem w rozwoju oferty oraz transformacji energetycznej Grupy Unimot;
 • Wykorzystanie doświadczeń na rynku ciepłowniczym oraz społeczności energetycznych – RCEkoenergia i klaster energetyczny w Żywcu;
 • Deklaracja inwestycji na minimalnym poziomie 50 procent zysku netto w transformację energetyczną na przestrzeni 5 lat, co przełoży się na inwestycje na poziomie około 700 milionów złotych do 2028 roku;
 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Unimot / Marcin Karwowski

Grądzik: Mrożenie cen energii w drugiej połowie 2024 roku grozi Polsce karami