TAG: Unimot

Powiązania Trafigury z Rosją rzucają cień na nowego partnera mniejszościowego Rafinerii Schwedt w Niemczech i mogą podstawić pod znakiem […]
Unimot poinformował, o rozszerzeniu swoje oferty o olej napędowy HVO. Jest to reakcja na cele klimatyczne i  konieczność zmniejszenia generowanych emisji.
Gorącą kwestią u schyłku zimy jest fuzja Orlenu i Lotosu. Raport Narodowej Izby Kontroli sugeruje, że były w niej nieprawidłowości, między […]
Wejście Polaków do Rafinerii Schwedt może być wyzwaniem ekonomicznym, ale posłuży bezpieczeństwu energetycznemu Polski, Unii Europejskiej i […]
– Teoretycznie można cofnąć fuzję Orlenu i Lotosu – mówi prof. Michał Romanowski z Uniwersytetu Warszawskiego, partner kancelarii […]
Niemiecki Business Insider donosi, że Niemcy mają przed marcem wywłaszczyć Rosjan z Rafinerii Schwedt i zastąpią ich Polacy.
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, […]
Mniejszościowy udział Shella w niemieckiej Rafinerii Schwedt trafi do Prax Group z Wielkiej Brytanii po rozmowach na ten temat z polskim Unimotem […]
Transformacja wschodnioniemieckiej Rafinerii Schwedt (PCK) może zostać wstrzymana przez problemy budżetowe Niemiec. Wcześniej zrezygnowano już z […]
Unimot ocenia, że stracił na różnicy między ceną diesla w Polsce a na rynkach światowych nawet do 72,4 mln złotych potencjalnych korzyści […]
Niemieckie ministerstwo gospodarki i klimatu przegrało przed sądem administracyjnym ze spółką Alcmene, która chce zakupić udziały koncernu […]
Nie ma rozstrzygnięcia w sprawie usunięcia udziałów rosyjskiego Rosnieftu w niemieckiej Rafinerii Schwedt postulowanego przez Polskę, ale […]
16 października spotkała się ponownie grupa robocza odpowiedzialna za decyzje związane w Rafinerii Schwedt. Ogłoszono, że pracuje ona obecnie […]
Ostatnia informacja Reutera o potencjalnym przejęciu udziałów w rafinerii Schwedt przez Unimot na nowo zelektryzowała rynek po obu stronach Odry […]
Rafineria Schwedt (PCK) w Niemczech wciąż ma rosyjski Rosnieft w akcjonariacie pomimo inwazji Rosji na Ukrainie. Polacy domagają się od Rosjan […]
Reuters ustalił, że prywatny Unimot jest zainteresowany akcjami Shella w niemieckiej Rafinerii Schwedt pomimo faktu, że akcjonariuszem […]
Kryzys paliwowy w Rosji może się rozlać na mocy dekretu Kremla o zakazie eksportu paliw na cały region. To może być kolejny akt kryzysu […]
– Same przepisy pozwalające strzelać do zagrożeń w energetyce nie wystarczą. Trzeba jeszcze wiedzieć co chronić i jak utrzymać […]
Unimot zanotował zysk operacyjny w 2022 roku wyższy niż koszt aktywów przejętych w ramach fuzji Orlen-Lotos.
Unimot inwestuje w import węgla by zetrzeć się o udziały rynkowe ze spółkami Skarbu Państwa, bo jeszcze przez co najmniej dekadę Polska […]
Unimot ocenia, że aktywa przejęte przy okazji fuzji Orlenu oraz Lotosu pozwoli mu się stać największym, niezależnym graczem logistyki paliwowej […]
– Prognozujemy, że głównym zastępstwem dla paliw, np. oleju napędowego z Rosji, będzie produkt sprowadzany z obszaru Bliskiego Wschodu. I […]
Unimot przejmie bazy paliwowe od Lotosu po fuzji z Orlenem. Podpisał umowę przeniesienia części związanej z obrotem paliwami do spółki […]
Obecnie sytuacja na Ukrainie nie ma wpływu na bieżącą działalność spółki Unimot. Paliwa nie zabraknie – mówił na konferencji prezes […]
Były prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz stwierdził w rozmowie z wnp.pl, że fuzja jego byłego pracodawcy z PKN Orlen to błąd, na którym […]
13 stycznia 2021 roku Unimot ogłosił zawarcie przedwstępnej umowy nabycia stu procent akcji Lotos Terminale, obejmującej biznes niezależnego […]
Z powodów całkowicie politycznych podejmowana jest dziś decyzja, że przestanie istnieć jedna z polskich firm – Lotos; takie działanie pod […]
– Strona internetowa Poufna Rozmowa znana z publikacji wycieków maili przedstawiła korespondencję ministra szefa Kancelarii Premiera z […]
Huawei Polska i Unimot Energia i Gaz, spółka odpowiedzialna za markę AVIA Solar w Grupie Unimot, nawiązały współpracę w ramach realizacji […]
Unimot podpisał porozumienia o współpracy z amerykańskimi firmami NuScale i Getka. Wspólnie zbadają możliwości wdrożenia technologii małych […]
– Ograniczenie dostaw paliwa dieslowskiego i LPG nad Dniepr może posłużyć Władimirowi Putinowi do destabilizacji Ukrainy w obliczu […]
Unimot planuje uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą oferowane klientom pod […]
Unimot, niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport po pierwszym półroczu 2020 roku. Grupa zaangażowała się w handel […]
Unimot Energia i Gaz z Grupy Kapitałowej Unimot, która oferuje instalacje fotowoltaiczne pod marką Avia Solar, podpisała umowę z firmą […]
Charter’97 podaje, że załoga Rafinerii Naftan w Nowopołocku, która odbiera ropę z USA, strajkuje i domaga się ustąpienia prezydenta […]
Departament stanu USA zamierza skoordynować odpowiedź na wydarzenia na Białorusi z Unią Europejską. Rozważa wprowadzenie sankcji lub blokadę […]
Biełnaftachim informuje, że druga dostawa ropy z USA dotarła do naftoportu w Kłajpedzie, skąd trafi na Białoruś. Tymczasem w całym kraju […]
Unimot informuje, że sprzedaż ropy White Eagle Blend z USA na Białoruś we współpracy z amerykańską Getka wpłynie korzystnie jego wyniki w […]
Prezes Unimot Adam Sikorski oraz prezes amerykańskiej spółki Getka Dariusz Cichocki poinformowali o dalszych planach i szczegółach […]
Unimot jest gotów rozmawiać w sprawie środków zaradczych PKN Orlen związanych z przejęciem Grupy Lotos. Spółka nie widzi na razie zagrożeń […]
Getka to firma współodpowiedzialna za dostarczenie ropy z USA na Białoruś. – Prowadzimy rozmowy z Orlenem jak i Lotosem nad nawiązaniem […]
Białoruski Biełnaftachim spodziewa się pierwszej dostawy ropy z USA do portu w Kłajpedzie 5 czerwca wieczorem czasu białoruskiego.
Udział w dostawie amerykańskiej ropy na Białoruś to dowód na zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni przez naszych partnerów. Pracowaliśmy na to […]
UNIMOT S.A., największy niezależny importer paliw płynnych, planuje aktywnie uczestniczyć w rozwoju elektromobilności w Polsce. Spółka […]