Unimot przejmie bazy paliwowe od Lotosu po fuzji z Orlenem

2 sierpnia 2022, 06:45 Alert

Unimot przejmie bazy paliwowe od Lotosu po fuzji z Orlenem. Podpisał umowę przeniesienia części związanej z obrotem paliwami do spółki zależnej Unimot Paliwa.

Źródło: AVIA Polska
Źródło: AVIA Polska

– Zarząd Unimot podpisał 1 sierpnia umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej – Unimot Paliwa. Jest to przygotowanie Grupy do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale – czytamy w komunikacie.

Umowa obejmuje przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za objęcie nowych udziałów w Unimot Paliwa. – Na mocy umowy, z dniem jej podpisania, przeniesiona została do spółki Unimot Paliwa wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa, której przedmiotem działalności jest obrót paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw AVIA oraz segmentu związanego z handlem gazem ziemnym – podaje firma.

.- Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, spółka Unimot skoncentruje swoją działalność głównie na funkcjach zarządczych dla wszystkich spółek z Grupy – czytamy.

Cytowany w komunikacie prezes Unimotu Adam Sikorski podkreślił, że proces przejęcia spółki Lotos Terminale, w ramach której firma nabędzie bazy paliwowe i zakłady produkcji asfaltu, uzyskał już wszystkie formalne zgody. – Na mocy zawartej dzisiaj umowy, wieńczącej reorganizację Grupy Unimot, jesteśmy również w pełni gotowi organizacyjnie, by po sfinalizowaniu transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, wcielić te aktywa do naszej Grupy i docelowo pełnić rolę niezależnego operatora logistycznego. Wydzielenie części związanej z obrotem paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która w ramach Grupy Unimot będzie funkcjonowała obok spółki nadzorującej infrastrukturę magazynowania, było kluczowym warunkiem zapewniającym niezależność tych segmentów biznesowych – zaznaczył Sikorski.

Spółka wyjaśniła, że skutkiem reorganizacji Grupy jest skoncentrowanie działalności koncesjonowanej związanej z importem paliw w ramach Unimot Paliwa, a w konsekwencji ograniczenie obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego paliw płynnych przez Grupę w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2024 roku, co powoduje zmniejszenie kosztów magazynowania paliw w tym okresie.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Układ z Saudyjczykami w sercu fuzji Orlenu i Lotosu, która stała się faktem