Orlen stracił w Szwajcarii 1,6 mld zł na ropie w spółce o której mówił Tusk

10 kwietnia 2024, 17:15 Alert

Orlen poinformował 10 kwietnia, że nastąpi korekta wyniku z 2023 roku w dół o 1,6 mld zł przez zdarzenie jednorazowe polegające na utracie przedpłat za dostawy ropy niezrealizowane pomimo zamówienia Orlen Trading Switzerland GmbH. Premier Donald Tusk mówił o stratach spółki Orlenu w Szwajcarii.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura
PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Premier Tusk mówił o problemach w Orlenie z powodu działalności OTS. – Jest taka spółka OTS założona przez Orlen – mówił premier podczas wystąpienia z ósmego marca 2024 roku. – Istnieją uzasadnione obawy, że w związku z działalnością tej spółki Polska będzie narażona na bardzo poważne kłopoty – dodał. Chodzi o Orlen Trading Switzerland rejestrowany w raju podatkowym miasta szwajcarskiego Baar. Według premiera nie zdecydowano się na skuteczną interwencję. Donald Tusk ocenił, że członkowie zarządu OTS zagwarantowali sobie wynagrodzenie dla każdego po 2 mln złotych rocznie. – Ci, którzy ostrzegali, od razu stracili pracę – ocenił.

– Korekta wynika głównie z analizy możliwości odzyskania przez spółkę zależną środków pieniężnych, które spółka zależna uiściła tytułem przedpłat na poczet zakupu ropy oraz produktów ropopochodnych. Wobec braku dostaw ropy oraz produktów ropopochodnych w terminie określonym we właściwych umowach, spółka zależna wystąpiła z żądaniami zwrotu przedpłat. Przedpłaty nie zostały zwrócone w zastrzeżonych terminach, a możliwość odzyskania należnych przedpłat spółka zależna określiła jako mało prawdopodobną. Na bazie uzyskanych informacji spółka zależna oceniła, że powyższe zdarzenie wymaga dokonania korekty jej wyniku finansowego za 2023 rok – informuje Orlen w komunikacie giełdowym.

– W związku z powziętymi informacjami ORLEN S.A. przewiduje ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 2023 rok w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych dodatkowej kwoty w wysokości ok. – 1,6 mld PLN głównie w wyniku spisania aktywa z tytułu przekazanych zaliczek na dostawy – pisze Orlen.

Donald Tusk krytykował formułę zarządzania Orlenem za czasów prezesa Daniela Obajtka. Jego następca miał zostać wybrany 10 kwietnia.

Orlen / Wojciech Jakóbik

Premier oskarża Orlen o inwigilację opozycji i spółkę ściągającą kłopoty na Polskę